Въстаническото движение в Югозападна Македония (до 1904 год.)

29/06/2013

ПРЕДГОВОРЪ. 

 За да се оцени обективно днешното състояние на духоветѣ у македонскитѣ българи, следъ като турското владичество надъ Македония се замѣни съ още по-черно рабство подъ новитѣ ѝ завоеватели, трѣбва преди всичко основателно да се знае борбата, която измѫченото македонско население е водило съ турцитѣ, да се знаятъ грамаднитѣ жертви,които то съзнателно е давало въ течение на десетолѣтия поради неодолимото си желание да си извоюва свобода, за да може човѣшки да заживѣе. Освободителната идея, която следъ берлинския договоръ постепенно бѣ обхванала македонскитѣ българи, намѣри реаленъ изразъ въ образувалата се къмъ 1894 година Македонска революционна организация...

Целият текст по-долу.Материалът е любезно предоставен от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024