Специфична особеност на един български говор в Албания

четвъртък, 14 декември 2017 г.

сп. "Македонски преглед", г. ХХV, 2002, кн. 4. Христова, Евд. Палаталните съгласни - специфична западнобългарска особеност във връбнишкия говор в Албания … 81 - 

Говорът на с. Връбник, Албания, е типичен краен югозападнобългарски говор. Той се намира в географски регион, където се открива “постепенно затихване на източнобългарското по вид вокално-консонантно взаимодействие към по-слабото западнобългарско”.

При това положение съвсем естествено тук е налице преминаването на източни в западни фонетични и фонологични особености...

Целият материал четете по-долу:


Македонският въпрос в България

сряда, 13 декември 2017 г.

сп. "Македонски преглед", г. ХII, 1940, кн. 3. П. Крусев, Началото на македонския въпрос в България. Благотворителните комитети „Единство"... 83- 108

Велико Търново, старата столица на България, винаги е било начело на големи и малки движения за свобoдата на българския народ. To пак първо издигнало глас срещу неправдата на Берлинския договор. 

След освобождението на България българските дейци от Цариград се прибрали в Пловдив, a тия от Букурещ и другите румънски градове — във Велико Търново, Русе и по своите родни градчета. 

Тѣ били обзети от треска, как да се подпомогне временната руска администрация и войската, за да се уреди истинското управление в освободена целокупна България. Те пълнели канцелариите на губерниите, на окръжията, на околиите, на общините, на постоянните комисии, на устроените съдилища, преподавали в училищата, пишели статии във вестниците и списанията, пълнели учебните войскови казарми на първия набор, уреждали болничното дело...

Целият материал четете по-долу: Любезно предоставено от "Книги за Македония"

Учен от МНИ с неоценима роля за проучването на средновековна църква в Македония

вторник, 12 декември 2017 г.

Част от композицията "Св. Четиридесет мъченици" 
във Водоча
сп. "Македонски преглед", год. V, 1929, кн. 4. К. Миятев, Фрагмент от фреска на Св. Четиридесет мъченици в църквата при село Водоча (Струмишко)... 46 - 62

На северозапад от Струмица по шосето за Щип лежи селото Водоча, в околностите на което все още личат развалините на някогашната манастирска църква Св. Леонтий. През 1914 год.,когато църквата била в много по-добро състояние отколкото днес, били направени по инициативата на проф. Л. Милетич няколко общи и детайлни снимки, а Народният музей в София поръчал и едномаслено копие в оригинална величина от запазения тогава фрагмент от фреската Св. Четиридесет мъченици. 

Благодарение на тези похвални грижи ние можем днес да си съставим една приблизителна представа за архитектурната форма и стенописната украса на тази църква. Обнародвайки в Македонски преглед, II, своите бележки, съставени възоснова на фотографическите снимки, аз определих XI—XII век като най-вероятно време, когато е построена църквата, тъй като последната ни открива много архаични елементи, които я сближават с църквите в Гърция от същото време...

 Целият материал четете по-долу:

 

Българско културно-историческо наследство в Кумановско (1 част)

понеделник, 11 декември 2017 г.

Съвременен изглед към църквата "Свети Георги"
 в кумановското село Младо Нагоричане

Сн. Уикипедия
сп. "Македонски преглед", год. XIII, 1942, кн. 2. Мавродинов, Н. Археологични и художествено-исторически изследвания из Македония (I)..., 125

В края на месец септемврий и първата половина на октомврий 1941 год. предприех, със средствата на Българския археологически институт, научна обиколка из старите църкви и манастири в Македония. 

Тъй като те са многобройни, а времето, с което разполагах недостатъчно, за да проуча и дори само да посетя всичките, аз избрах няколко групи паметници за предмет на своята обиколка, като реших да се занимая с останалите при едно второ, а евентуално и трето пътешествие. 

Изследвания на македонските църкви и манастири са правени много пъти, след Милюкова[1] и Кондакова[2]...

Целият материал четете по-долу:

 

Материалът е любезно предоставен от "Книги за Македония"

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2017