Излезе кн. 2 на списание "Македонски преглед" за 2016 г.

неделя, 28 август 2016 г.

Македонски преглед, бр. 2, 2016 г. 

Съдържание

1. Николай Поппетров. „Велика“ България – метафора или (възможна) реалност Граници и съдържание на един национален проект ... 7 
2. Nikolay Poppetrov. “Greatˮ Bulgaria – metaphor or (possible) reality. Boundaries and content of a national project ... 18 
3. Доц. д-р Димитър Тюлеков. „Денят на Македония“ в традиционния светоглед на македонските българи ... 29 
4. Д-р Габор Деметер, д-р Кристиан Чаплар-Дегович, д-р Жолт Ботлик (Унгария). Етническите карти и статистики като политическа реклама и инструменти за изграждане на нация (1878–1913) – надеждност на данните ... 47 
5. Ас. Антон Дончев. Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г ... 83 
6. Елена Александрова. Морално-етична, съдебна и стопанска политика на ВМОРО към българското население в Македония и Одринско до 1912 г ... 95 
7. Проф. д-р Антони Стоилов. За македонизма и бездействието на българската страна (филологически аспект) ... 109 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

8. Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Паметни бележки на Българския патриарх Кирил за срещите и разговорите си с протойерей д-р Славко Димевски през 1964 година ... 115 
9. Елена Бугарчева. Кратки дневни бележки на Александър Балабанов за началото на Първата световна война ... 135 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

10. Проф. д.ист.н. Владимир Мигев. Мантарлиев, Йордан. Бежанският и преселническият въпрос в България по време и след Втората световна война. Изд. Македонски научен институт – филиал Благоевград, 2015, 426 с. ... 149 
11. Владимир Митов. Пасков, Илия. Натанаил Митрополит Охридски и Пловдивски. Жизнеописание. Македонски научен институт. С., 2016, 248 с ... 151 

ВЕСТИ 

12. Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Нова внушителна международна изява на Македонския научен институт ... 153 
13. Д-р Ваня Стоянова. Корени във времето: Българската екзархия и българската общност в Цариград в миналото и днес ... 158 
14. Димитър Шалев. Общо събрание на МНИ – филиал Благоевград ... 161

Световноизвестен журналист описва трагедията в Смилево

Джеймс Баучер
Известният британски интелектуалец Джеймс Баучер посещава опустошеното село Смилево, Битолско

  На 27 август 1906 г. името на героичното с. Смилево, Битолско, разпалило духа на Илинденската епопея, за което е наказано зловещо от вековния поробител, отново влиза в черната хроника на консулски анкети и на страниците на световната преса. В известна степен злодеянието напомня на варварските действия в селата Зеленичево, Леринско и Загоричане, Костурско, дали многобройни жертви след нападенията на андартски формирования през 1904–1905 г. 

Козма Георгиев
Новото насилие не е случайно, а плод на дългосрочна гръцка стратегия. След въстанието от 1903 г. борбата на Атина срещу устоите на Османската империя отстъпва място на по-прагматични цели. Тя вече се насочва срещу българското просветно-църковно и революционно дело в Македония – без оглед на средствата…, и на съюзниците. Затова в поредната наказателна андартска акция срещу българското население в с. Смилево са повикани на помощ и иноверци, а действията се извършват с мълчаливото съгласие на недалечния турски гарнизон, разположен в с. Гопеши.  

  Представяме ви спомените на Козма Георгиев – син на известния българския революционер Георги Чуранов от Смилево, в чийто дом се провежда Смилевския конгрес, взел решение за Илинденско-Преображенското въстание. Те се отнасят за посещението на британския журналист, общественик, политик и кореспондент на в. „Таймс” Джеймс Баучер в селото след гръцко-турския погром. 

 Документът е публикуван в сп. „Устрем”, орган на Съюза на Македонските младежки културно-просветни организации в България.  Доц. д-р Александър Гребенаров

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2016