Известен руски учен за Горноджумайското въстание (Видео)

неделя, 25 септември 2016 г.

доц. д-р Дмитрий Лабаури
Снимка: hist.igni.urfu.ru
    Представяме Ви видео от доклада на доц. д-р Дмитрий Лабаури от Уралския федерален университет – Екатеринбург, Русия на тема „Последствията от Горноджумайското въстание в оценките на руските агенти на Балканите”. 

 Припомняме, че на 27 септември 2012 г. в зала 101 на Община Благоевград се проведе национална кръгла маса с международно участие „110 години Горноджумайско въстание”. Организатори на научния форум са Община Благоевград, Регионална библиотека „ДимитърТалев” – Благоевград, Македонски научен институт, Научен архив – БАН, Централна библиотека на БАН, Регионален комитет „Васил Левски” – Благоевград, Катедра по международно право и международни отношения при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.

 

Лектория "Македония": Сръбските погроми в Босилеградско

   Македонският научен институт (МНИ) продължава с лекториите, посветени на исторически събития, свързани с националноосвободителните борби на българите в Македония и Одринска Тракия. 

 Поредната ни тема ще бъде посветена на сръбските погроми в Босилеградско. Лектори ще бъдат ст. ас. д-р Ангел Джонев и Иван Николов, Директор на КИЦ - Босилеград. 

 Водещ на дискусията е известният български журналист Коста Филипов. 

 Лекторията ще се проведе на 29 септември 2016 г. (четвъртък) от 18 ч. в Малката зала на 2-рия етаж на Македонския дом в София - ул. Пиротска, № 5. 

 Заповядайте!

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2016