Притча Самсонова или още за хаджи Михаил Попфилипов

неделя, 19 януари 2020 г.

сп. "Македонски прегледгодина XXVIII, 2005, № 1.Райкова, М. Притча Самсонова или отново за творчеството на разложкия книжовник хаджи Михаил Попфилипов … 81 - 96

Няколко текста от ръкопис No 1321 НБКМ са насочени към жените и един от тях е именно Притча Самсонова, в която е разгледан може би най-основно въпросът за дългоочаквано чудодейно зачатие при бездетни от дълго време семейства. 

Обърнато е внимание и на последствията от неподходяща женитба (но все пак не с такива фатални последици като втория брак на Самсон), както и на вредата от пиенето, засягаща и мъжете, и жените... Акцентът в пресъздадения библейски разказ се различава от основното послание на апокрифа Слово за силния Самсон. Вниманието в цитирания библейски текст е съсредоточено не върху коварството на жените, както е в апокрифния текст, а върху посочените по-горе основни въпроси. 

Може да се предположи, че изборът именно на тези глави от Книгата Съдии Израилеви се дължи на нелошото и, както личи и от други подбрани от хаджи М. Попфилипов текстове, по-скоро снизходително отношение към жените, отколкото на осъждане на женското коварство.

 Целият материал четете по-долу:

 

Историографията за „македонския език“ (1945-2001)

сп. "Македонски преглед", година XXVIII, 2005, № 1.Любенова-Бакалова, М. Историографията за „македонския език“ 1945-2001 г. … 33-54

"...Основни страни в спора са оформилите се през 90-те години на миналия век два лагера антиконевисти (Ст. Ристески, Ст. Киселиновски, Д. Димитров и други), които се обявяват за ревизия на македонската азбука и лексика като се премахнат съществуващите само в сръбската кирилица графеми љ и њ и се въведе буквата ъ: и коневисти  - Т. Стаматоски, Ат. Вангелов, Л. Спасов и други, които са за запазване на статуквото. Този спор свидетелства, че скопският книжовен правопис не е стабилизиран и до днес в Р Македония..."

 Целият материал четете по-долу: 

Иван Гарванов и Македоно-Одринското движение 1903-1907 г.

сп. "Македонски преглед", година XXVIII, 2005, № 1. Китанов, В. Иван Гарванов и Македоно-Одринското движение 1903-1907 г. … 55-80

Иван Гарванов застава начело на ВМОРО през 1901 г. и ръководи организацията до 1903 г., когато е заловен от османските власти и пратен на заточение. Времето, през което той  е председател на ЦК на ВМОРО е от най,тежките периоди в движението - Солунската и Попставревската афера разстройват организацията, тъй като най-първите й хора са арестувани и заточени. организационният период на четите вече е завършил и чрез тях започва нов етап в революционното движение.

Сръбската и гръцката пропаганди се насочват вече към въоръжени действия спрямо българското население и срещу четите на ВМОРО. Достига се до сериозни противоречия между дейците на ВМОРО и ВМОК, който през есента на 1902 г. организира т. нар.  Горноджумайско въстание. 

То не е добре подготвено, а и населението не го подкрепя, изпълнявайки нарежданията на ВМОРО. След неговото потушаване пред вътрешната организация се поставя въпросът за организиране на по-добре подготвена въстаническа акция...

Целият материал четете по-долу:

 

Eкзархията в защита на българските интереси в Македония и Одринско

петък, 17 януари 2020 г.

Българските владици при освещаването на
 църквата „Свети Стефан“ в Цариград, 1897 година
сп. "Македонски преглед", година XXVI, 2003, № 2. Добриянов, Т. Българската екзархия в защита на българските национални интереси в Македония и Одринско … 117-122

На 27 февруари 1870 г. е издаден султански ферман за учредяване на Българска екзархия. Според фермана Екзархията е независима от Цариградската патриаршия. По гражданските въпроси тя кореспондира директно с Високата порта и сама урежда своето вътрешно управление. 

Член 10 на фермана определя и духовната юрисдикция на Българската екзархия, която има 16 епархии, от които в Македония тя включва 7 епархии, оглавявани от владици — Охридска, Битолска, Скопска, Дебърска, Велешка, Струмишка и Неврокопска, и седем с наместници — Костурска, Леринска, Воденска, Солунска, Поленинска (Кукушка), Серска и Мелнишка, както и две в Беломорска Тракия — Драмска и Одринска, с над 1300 свещеника, 1600 черкви, 73 манастира...

Целият материал четете по-долу:

Българите и българските селища в Източна Тракия

четвъртък, 16 януари 2020 г.

сп. "Македонски преглед", година XXVIIII, 2006, № 4. Маджаров, П. Българите и българските селища в Източна Тракия … 129 - 144 

Най-старото историческо население в Източна Тракия е било тракийското, за което дават сведения гръцките историци от III в. пр. н.e. Херодот, Тукидид и Ксенофонт.

 Макар че траките са били многоброен народ, според старите автори, следи от големи селища те не са оставили. Въпреки това се срещат име, на на селища от чисто тракийски произход като Виза, Визица, Урдувиза, Ускудама, Одрин, Друзипара, Тарподиза, Девлетли агач, Орудиза (Елхово), Садоме  Факия и др. Ако се съди по многобройните могили, които се срещат на всяка крачка в Странджа, ще трябва да се приеме, че такива селища е имало по цялата планина, макар да не се знаят имената им и да не може да се видят други следи от тях. 

По могилите следва да се съди, че Странджа е била гъсто населена с тракийско население. Такива селища се срещат около Созопол, Приморско, Василико, Ахтопол, Граничар, Богданово, Мадлеш, Бяла вода, Звездец, Стоилово, Калово, Визица, Граматиково, Малко Търново, Сушица, Кладара...

 Целият материал четете по-долу:

 

Доминик Мърфи - един голям приятел на България

сряда, 15 януари 2020 г.

сп. "Македонски преглед", година XXVIIII, 2006, № 4. Божинов, В. К. Доминик Мърфи - един приятел на българите … 117 - 128

България е привличала вниманието на Западния свят когато е била в контекста на голямата европейска политика. Родината ни почти винаги е ставала заложник на Великите сили, затова всяко по-човешко отношение към българите от страна на западни политици, дипломатически представители, видни общественици или обикновени люде буди чувство на симпатия към тези хора. 

Тъкмо поради това ще си позволя да разкажа за един от тях американския консул в София по времето на Първата световна война Доминик Мърфи - човекът, отдал много сили и енергия за добруването на България...

 Целият материал четете по-долу:

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2020