Говорът на две български села до Солун

събота, 21 юли 2018 г.

Изглед към част от Солунския залив, началото на ХХ в.
сп. "Македонски преглед", Милетич, Л. Към речника на говора в селата Сухо и Висока, Солунско..., 133—140

 Господин Малецки в посочената втора част на труда си обнародва речнишки материал по говора на селата Сухо и Висока (Солунско).  И този труд на Малецки, резултат на негови неотдавнашни езикови изследвания по южна Македония, е важен за вашата диалектология в няколко отношения. Авторът предава фонетически записан от него речничешки материал от Сухо, а отчасти и от с. Висока. 

Освен това г-н Малецки...

 Целият материал четете по-долу:

МНИ реализира дългогодишна мечта на своите учредители

петък, 20 юли 2018 г.

Част от експонатите в музейната експозиция на Македонския научен институт
Снимки: Стефан Грънчаров
Покана 

Преди близо 95 години една от мечтите на основателите на Македонския научен институт (МНИ) е уреждане на експозиция-музей, посветени на Македония. Радостни сме да ви съобщим, че тeхният копнеж е осъществен! За пръв път в сърцето на България всеки любопитен ще може ежедневно да се докосва до непреходния идеал, до впечатляващия устрем и всеотдайност, белязали нашето революционно минало в Македония, Тракия, Западните покрайнини и Добруджа. 

В нея са представени редица уникални артефакти, сред които заслужават да се
споменат знамето от град Сопот, изработено през 1912 г. в навечерието на Балканските войни, ценни библиографски издания, посветени на Македония, най-старият печатен орган в света, посветен на Македония – сп. „Македонски преглед”, излизащ от 1924 г., първите почетни отличия и значки на МНИ и др.

Навръх християнския празник „Свети Илия”, на който преди 115 лета нашите сънародници в Македония вдигат най-големия си бунт срещу османската тирания, Македонският научен институт представя и изложба, озаглавена „Илинден- Преображение-Илинден – 1903 г.”. В нея са включени десетки малко познати или напълно неизвестни фотоси, които илюстрират подвига на илинденци и преображенци, борещи се за свободата на Македония и Одринско.

Вход свободен. 

Заповядайте на „Пиротска” 5, ет. 2!

Най-често срещаното мъжко име в Македония през XIV в.

четвъртък, 19 юли 2018 г.

сп. "Македонски преглед", 1932, г. VIII, кн. 1, Л. Милетич, Собственото име „Кали" y македонските българи в XIV век..., 137 - 138

 В обнародваните от г. Ив. Сакъзов в „Македонски преглед", год. VII., кн. 2—3 „Новооткрити документи от края на XIV век за българи в Македония, продавани като роби” прави впечетление между имената на продадените българки робини сравнително честото гръцко име „Кали" — име, което сега рядко се среща в Македония и то в по-друга форма.

 Така в съобщените от мене из поменика на манастира Св. Иван Бигор имена се среща само два пъти името Кало (зв. пад.) от село Сбожди и село Греканье (Дебърско) [1], а в поменика („парусия") на манастира Пречиста (Кичевско) същото име Кала намираме само веднъж (от 1841 г.)...

 Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

Образци от говора на едно българско село в Албания

сряда, 18 юли 2018 г.

сп. "Македонски преглед", 1936, г. Х, кн. 3-4. Милетич, Л. Нови сведения за македонските българи в Бобощица (Корчанско) и техния език..., 1931

Не ще да е безинтересно за нашите читатели, да видят в образци, какъв е говорът на единствените оцелели българи в селото Бобощица и близкото до него село Дреновене Корчанско, за които проф. А. Мазон в гореозначената книга даде нови осветления...

 Покрай теоретичната част относно езика на бобошченци, особено са ценни дадените от Мазон образци от народната реч, които заемат по-голямата част от книгата му, включително с французкия превод и фолклорните обяснения на Мазон след всяка приказка). 

Тук давам в кирилска транскрипция няколко образеца от текстовете у Мазон...

 Целият материал четете по-долу:

 

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2018