Един прославен български комита от Егейска Македония

петък, 17 ноември 2017 г.

Една от малкото снимки на Въндо войвода
Стари Въндо - бойната гордост на Мъгленско

В мартирологията на борците за национално освобождение видно място заема известният на българите от Егейска Македония Васил Гошев Танов (Въндо войвода). 

Роден е през 1858 г. в село Лесково, Мегленско, в семейство на родолюбиви българи, които от рано се включват в националното възраждане и народностното идентифициране. 

Колко трудно е било това за мегленските българи личи от факта, че този район е уникален с народностното и религиозното си разнообразие...

Целият материал четете по-долу:

 

Хърватите и българското обединение през 1885 г.

четвъртък, 16 ноември 2017 г.

сп. "Македонски преглед", 2005, год. ХХХ, кн. 3, Елдъров, Св. Хърватите и българското национално обединение през 1885 г. (120 години от Съединението и Сръбско-българската война) … 31 - 56

Близки по език, по кръв и по душа, 
ние - българи и хървати по-лесно и по-дълбоко от всеки други 
се разбираме и сме способни да си преживяваме 
и прочувствуваме взаимните национални ламтежи, тъги и минало“ 

 Иван Вазов 

Тия думи на Иван Вазов, споделени в писмо до преводача на „Под игото“ на хърватски д-р Фран Гундрум през 1886 г. свидетелстват с авторитета на патриарха на българската литература за чувствата на близост и взаимност, които свързват двата южнославянски народа. 

По същия емоционален начин гледат на българо-хърватските взаимоотношения и повечето хора в България по онова време. Историческата наука потвърждава тази близост и взаимност чрез много, бройни примери през вековете — от тесните политически и културни връзки в Средновековието, през дейността на дубровнишките търговци и босненските францискани по нашите земи в ранните столетия на османското владичество, до моралната и материалната подкрепа на българската кауза в епохата на Възраждането...

 Целият материал четете по-долу:

 

Дебърският иконописец Дичо Зограф

сряда, 15 ноември 2017 г.

сп. "Македонски преглед", 2005, год. ХХVIII, кн. 3, Цокова, П. Дичо Зограф … 149 - 166

"...Дичо Зограф от дебърското село Тресонче е един от най-известните и талантливи иконописци, представители на Дебърската художествена школа. Появата й може да се разглежда като показател за духовната култура на българското население. 

Тя обединява стотици възрожденски майстори зографи, резбари, строители в чиито творби при строежа и украсата на многобройните манастири и църкви намира художествено отражение идейният и естетическият свят не на човека изобщо, а на българина, на родната природа, бит, история и действителност. 

Родното селище на Дичо Зограф се намира в югозападните български земи. От този край от селата Тресанче, Галичник, Папрадище, Гари, Лазарполе, Осой, Битуше, Селце, Мецово, Магарево, от градовете Велес, Дебър, Крушево, Мелник, Струмица, Банско и др. произхождат десетки родове възрожденски творци..."

 Целият материал четете по-долу:

 

Спомени за революционното движение в Кукуш

вторник, 14 ноември 2017 г.

Част от кукушката чета на Трайко Гьотов, ок. 1903 г.
сп. "Македонски преглед", 2007, год. ХХХ, кн. 3, Гошев, П. Революционното движение в град Кукуш от 1903 до 1913 година … 111 - 116

...През 1904 година се състоя конгрес в Кукуш в Арженския гьол и беше избрано ново ръководство на ВМОРО в състав: Дино Кирлиев, Йордан Икономов, Аспарух Измирлиев, Гоце Имов, Никола Петров, Тено Цървениванов, Вангел Казански и Христо Янков. Избрани бяха и две околийски съдилища. 

Първият район обхваща западната част на града и селата западно от града с тричленна комисия: Дино Болтов, Нишо Бричков и Мино Хаджиев. Втори район включва източната част на града и всички села със Карадака. За членове на съдилището бяха избрани Туше Балтов, Туше Чичиклиев е Тено Гошев. 

Във всяко село и градска махала имаше помирителни комисии. Те разглеждаха спорни битови въпроси, разводи и др...


 Целият материал четете по-долу:

 

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2017