Световноизвестен гръцки учен пред МНИ за кризата в Македония

вторник, 25 април 2017 г.

Проф. Спиридон Сфетас
Сн. www.hist.auth.gr
сп. Македонски преглед, год. XXV, 2002, № 4. Сфетас, Сп. Кри­за­та в Ско­пие. Ох­рид­с­ко­то  спо­ра­зу­ме­ние и пос­лед­ва­ло­то раз­ви­тие (март 2001-юли 2002)..., 41-56.

Албанският въпрос в БЮР Македония съществува още от междувоенния период, когато албанците заедно с българската организация ВМРО се бореха против сърбите. По време на Втората световна война западната част на югославска Македония заедно с голяма част от Косово бяха включени във Велика Албания, която беше италиански протекторат. 

Българското правителство на Филов положи усилия да ревизира споразумението Рибентроп — Чано от април 1941 г., като претендираше за разширяването на българската зона към албаноезичните райони, без обаче да отбележи съществен успех.

Болшинството от албанското население, считащо се за освободено от сръбското иго с помощта на италианците и немците, се присъедини главно към албанските етнически организации, а не към югославската съпротива. Албанците влязоха в една борба, изпълнена с албанска вяра за областите, които присъединиха...

 Целият материал четете по-долу:

 

Таската Серски и македонската Жана Д'арк

Таската Серски
сп. Македонски преглед, год. XXХVII, 2014, № 2. Китипова-Попова, Л. Сто дни в Сяр и Серското поле - от падането на Одрин до началото на Втората балканска война..., 123-134

...В Сяр по пътя към службата, долу в ниското, има книжарница – неголям дюкян, отрупан с книги за продан. Те са на български и повечето имат малък формат, характерен за книгоиздателството на Ал. Паскалев, което започна издаването им през 1908 г. Има тетрадки и други вещи за писане. Може да си купит и вестник. Получават се сутрешният Утро и следобедният Дневник. Съдържателят на книжарницата е млад човек, минал 30-е години. Наричат го Таско. Често се отбивам в книжарницата при него. Той ме знае и ми казва, че Китипови имало и в Горно Броди. А от колега научавам, че Таско е деен член на македонската революционна организация ВМРО и отговаря за Серския революционен окръг, откъдето е прякорът Серски...

Част от статията четете по-долу:

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2017