Нови факти за българската архитектура в Македония

сряда, 20 септември 2017 г.

сп. Македонски преглед, год. XXIII, 2000, № 3. Чилингиров, Ас. Едно строително ателие от югозападната част на Балканския полуостров през първата трета на XIX век..., 117–126.

...При проучванията ми на архива на Зографския манастир в Света гора през 1981 година можах да открия и да заснема и изследвам един от най-важните документи за историята на българската възрожденска архитектура: сметководната книга за строежа на съборната черква “Св. Георги” в Зографския манастир, изградена през първите години на ХIX в., където подробно са отбелязани както всички дарения за строежа, така и всички разходи по него, включително употребените материали за строежа, надниците на майсторите и общите работници, поименно и за отделните фази на строежа, а така също тяхната храна и напитки - видове, количество и стойност. 

 Тези строители са представители на три поколения от един род, участващи заедно и едновременно на строежа на Зографската черква: майстор Йоан (Ян), синовете му Тома, Димо, Павел и Ян, както и внуците му Георги и двама Томовци... 

 Целият материал четете по-долу:

 

Кръгла маса за 60-годишния юбилей на музея в Разлог

понеделник, 18 септември 2017 г.

Част от експонатите в музея
Община Разлог, Македонски научен институт, Общобългарски комитет ,,Васил Левски” и Исторически музей – Разлог организират Кръгла маса, посветена на 60 години от откриването на музея. Известни историци и местни краеведи ще дискутират по теми, свързани с Разлог и региона. 

Събитието ще се проведе на 19 септември /вторник/ от 17.30 часа в залата на Общински съвет – гр. Разлог, намираща се в сградата на Младежки център. 

Христина Манова, директор на Историческия музей
в Разлог
Кръглата маса е посветена на 60 години от създаването на музея, 180 г. от рождението на Васил Левски и 105 г. от Освобождението на Разлог.

 Ръководител на кръглата маса ще бъде доц. д-р Александър Гребенаров – председател на Македонския научен институт. Очакванията на организаторите са събитието да се превърне в ежегодна научна конференция с цел популяризиране на историята на Разлог, насърчаване на изследванията в района. 

Христина Манова, Директор на Исторически музей – Разлог

 

Натанаил Охридски и съпротивата на Македония срещу Берлинския договор

Натанаил Охридски
Пловдивски митрополит Кирил

Натанаил Пловдивски и Охридски 
(1820 - 1906)

Съпротива срещу Берлинския договор

1. Кресненското въстание. 

Освободителната война 1877-1878 г. била посрещната от всички българи с радост и с надежди, а сключването на Санстефанския мирен договор заляло цялата страна с ликуване. Македония също очаквала да посрещне руските войски и да получи временно военно-административно управление, каквото било установено в завзетите от русите земи....

Целият материал четете по-долу:

 

Излезе бр. 2 за 2017 г. на сп. "Македонски преглед"

неделя, 17 септември 2017 г.

Сп. Македонски преглед, год. 

Съдържание:

Доц. д-р Александър Гребенаров. Памет за председателите на Македонския научен институт .......... 7 
Assoc. Prof. Alexandar Grebenarov, PhD Memory of the Presidents of the Macedonian Scientific Institute ........ 11 
Доц. д-р Александр Гребенаров. Памяти председателей Македонского научного института ............ 14 
Приветствия към Научната конференция „Председатели на Македонския научен институт“ от: 
- Г-н Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната на Р България .......... 17 
- Г-н Ангел Джамбазки, български представител в Европейския парламент ............... 19 
- Доц. д-р Даниел Вачков, директор на Института за исторически изследвания към БАН ..................................... 20 
- Г-н Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества ................ 21 
- Д-р Чаба Жебьок, Колеж „Шандор Векерле”, Р Унгария .................................... 22 


Николай Поппетров Първият председател на МНИ професор Иван Георгов – отвъд забравата ....................................... 23 
Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров Любомир Милетич и Македонският научен институт .................... 39 
Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова Любомир Милетич и изграждането на Македонския дом в София ................................ 47 
Проф. Даниел Вачков Проф. Никола Стоянов – финансовият експерт на България ..................................................... 53 
Николета Войнова Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес .................................. 63 
Докторант Тихомир Рачев Вместо очерк за проф. Димитър Силяновски ................................... 73 Доц. д-р Александър Гребенаров Превъплъщенията на Георги Кулишев от революционер и публицист до политик и дипломат .................. 77 
Доц. д-р Стоян Германов Професор Петър Шапкарев – председател на Македонския научен институт ................................ 89 
Проф. д.ист.н. Трендафил Митев Възстановяване и дейност на Македонския научен институт ...................................................... 95 
Гл.ас. д-р Слави Славов Българската държава и кризата във ВМОРО в следилинденския период ................................................................. 105 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

 Доц. д-р Христо Милков Македония в архивите на ЦРУ (1950–1953) (продължение от бр. 1/2017) ............................................................................ 123 
Маргарита Цачева Свети Дух – българският Духовден на Македония ..................................... 135  
НАШИ ЮБИЛЯРИ

 Гл.ас. д-р Янко Христов Доц. д-р Георги Николов Николов – вещ изследовател на историята на югозападните български земи (географската област Македония) през средните векове (по случай неговата 60-годишнина) .......................... 137 

 РЕЦЕНЗИИ

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров – Петров, Тодор. Полковник Борис Дрангов. Живот и дела. С., Македонски научен институт, 2017, 160 стр. с ил. ISBN 978-619-7377-00-2 ..................................................................................... 149 

 ВЕСТИ

 Елена Бугарчева Честване на Свети дух – Ден на Македония ................................................ 155

Целият материал четете по-долу:

 


 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2017