Владимир Поптомов (1890 - 1950)

неделя, 26 януари 2020 г.

130 години от рождението на Владимир Поптомов (псевдоними: Будно око, В. Грамов, В. Гр. Хайдар) (27 януари 1890, с. Белица, Разложко – 1 май 1950, София).Комунистически и държавен деец, член на БРСДП (т.с.), на БКП и на ВКП(б) през 1935–1944. Завършва Сярската педагогическа гимназия (1905–1911). Участва във Първата световна война като подпоручик. 

През 1920–1923 г. е народен представител и организатор на комунистическото движение в Петрички окръг и журналист от в. „Освобождение“ – орган на Емигрантския комунистически съюз. През 1923 г. организира и ръководи въоръжените акции на комунистите в Петрички окръг по време на т.нар. септемврийско антифашистко въстание. Като командир на въоръжен отряд заема казармата в гр. Разлог и обявява установяването на работническо-селска власт в Разложка околия. 

След потушаването на въоръжената комунистическа акция заедно с отряда си се предава на ВМРО. Около 1 година пребивава в четата на Алеко Василев и е под негова закрила. През 1924 г. е осъден задочно на смърт и емигрира в Югославия, а оттам за кратко в Москва. През 1925–1933 г. е във Виена като политически секретар на ВМРО (об.) и главен редактор на печатния ѝ орган „Македонско дело“. 

От 1934 до 1944 г. е емигрант в СССР, работи в апарата на Коминтерна и е главен съветник на задграничното комунистическо ръководство и лидера на БКП Г. Димитров по Македонския въпрос. Завръща се в България на 28.ІХ.1944 г. За известен период от своя живот преди и след 1944 г.се обявява против опитите на югославската страна да заграби Пиринска Македония и против македонистката политика на ръководството на БКП. Открито защитава тезата, че населението в Македония и особено в Пиринска Македония е с ясно българско национално съзнание.

д-р Володя Милачков

Нови надежди за българското малцинство в Албания

петък, 24 януари 2020 г.

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", Издание на Македонския научен институт, кн. 1, 2020

Николай Иванов

 Българските държавни институции в лицето на Министерството на външните работи очаква конкретни мерки и действия от страна на албанските власти, чрез които да стане възможно изучаването на български език в някои училища в Източна Албания. Това стана ясно по време на двустранната българо-албанска среща на високо равнище, която се състоя неотдавна в Тирана. 

Очаква се и през тази година сътрудничеството между двата приятелски народи и държави да продължи във всички сектори и сфери от взаимен интерес. „Албания е сред най-близките ни приятели в региона, наш партньор и съюзник в НАТО“, подчерта ръководителят на българските представители, зам.-външният министър Петко Дойков. 

Той потвърди подкрепата на страната ни за европейската интеграция на Албания, като изтъкна, че България е най-силният поддръжник на членството на Албания в ЕС. „Подкрепата Ви за евроатлантическата перспектива на Албания е пример за истинско и открито приятелско отношение“, заяви от своя страна зам.-министър Дедя и благодари на България за нейната последователна позиция в тази посока. 

Той изтъкна решимостта на албанското правителство да продължи по пътя на реформите, въпреки липсата на решение към настоящия момент за даване на дата за начало на преговори за еврочленство. 

 В рамките на проведената дискусия бе направен преглед на състоянието на двустранното сътрудничество, като бяха набелязани редица конкретни мерки и идеи, чрез които да се стимулира партньорството в областта на икономиката и туристическия обмен, образованието и социалната сфера, екологията и други. Двете страни се обединиха около ключовото значение на изграждането на Коридор 8, който ще засили икономическите връзки на нашия с други региони, ще стимулира туристическия поток и ще привлече чуждестранни инвестиции.

За псевдонауката на д-р Зузана Тополинска

четвъртък, 23 януари 2020 г.

сп. "Македонски преглед", година XXVII, 2004, № 4. Кочев, Ив. За псевдонауката на д-р Зузана Тополинска ... 5 - 30 

 Името на Зузана Тополинска напоследък се появи на два пъти в лингвистичния печат (най-напред в Скопие, а след това и във Варшава) - по един и същ повод - излизането на фундаменталния труд на българското езикознание „Български диалектен атлас- Обобщаващ том“ (по-нататък ОБДА). 

В две рецензии (на скопска норма и на полски) с еднакво съдържание З. Тополинска си поставя неизпълнимата задача да хвърли сянка върху това епохално дело, създавано в продължение на повече от половин век от огромни научни колективи (450 специалисти от БАН и Софийския университет). На няколко странички и в едната, и в другата, тя успя само да изругае изданието и... толкова.

 Целият материал четете по-долу:

 

Историографията за „македонския език“ (1945-2001)

сряда, 22 януари 2020 г.

сп. "Македонски преглед", година XXVIII, 2005, № 1.Любенова-Бакалова, М. Историографията за „македонския език“ 1945-2001 г. … 33-54

"...Основни страни в спора са оформилите се през 90-те години на миналия век два лагера антиконевисти (Ст. Ристески, Ст. Киселиновски, Д. Димитров и други), които се обявяват за ревизия на македонската азбука и лексика като се премахнат съществуващите само в сръбската кирилица графеми љ и њ и се въведе буквата ъ: и коневисти  - Т. Стаматоски, Ат. Вангелов, Л. Спасов и други, които са за запазване на статуквото. Този спор свидетелства, че скопският книжовен правопис не е стабилизиран и до днес в Р Македония..."

 Целият материал четете по-долу: 

Иван Гарванов и Македоно-Одринското движение 1903-1907 г.

вторник, 21 януари 2020 г.

сп. "Македонски преглед", година XXVIII, 2005, № 1. Китанов, В. Иван Гарванов и Македоно-Одринското движение 1903-1907 г. … 55-80

Иван Гарванов застава начело на ВМОРО през 1901 г. и ръководи организацията до 1903 г., когато е заловен от османските власти и пратен на заточение. Времето, през което той  е председател на ЦК на ВМОРО е от най,тежките периоди в движението - Солунската и Попставревската афера разстройват организацията, тъй като най-първите й хора са арестувани и заточени. организационният период на четите вече е завършил и чрез тях започва нов етап в революционното движение.

Сръбската и гръцката пропаганди се насочват вече към въоръжени действия спрямо българското население и срещу четите на ВМОРО. Достига се до сериозни противоречия между дейците на ВМОРО и ВМОК, който през есента на 1902 г. организира т. нар.  Горноджумайско въстание. 

То не е добре подготвено, а и населението не го подкрепя, изпълнявайки нарежданията на ВМОРО. След неговото потушаване пред вътрешната организация се поставя въпросът за организиране на по-добре подготвена въстаническа акция...

Целият материал четете по-долу:

 

Притча Самсонова или още за хаджи Михаил Попфилипов

понеделник, 20 януари 2020 г.

сп. "Македонски прегледгодина XXVIII, 2005, № 1.Райкова, М. Притча Самсонова или отново за творчеството на разложкия книжовник хаджи Михаил Попфилипов … 81 - 96

Няколко текста от ръкопис No 1321 НБКМ са насочени към жените и един от тях е именно Притча Самсонова, в която е разгледан може би най-основно въпросът за дългоочаквано чудодейно зачатие при бездетни от дълго време семейства. 

Обърнато е внимание и на последствията от неподходяща женитба (но все пак не с такива фатални последици като втория брак на Самсон), както и на вредата от пиенето, засягаща и мъжете, и жените... Акцентът в пресъздадения библейски разказ се различава от основното послание на апокрифа Слово за силния Самсон. Вниманието в цитирания библейски текст е съсредоточено не върху коварството на жените, както е в апокрифния текст, а върху посочените по-горе основни въпроси. 

Може да се предположи, че изборът именно на тези глави от Книгата Съдии Израилеви се дължи на нелошото и, както личи и от други подбрани от хаджи М. Попфилипов текстове, по-скоро снизходително отношение към жените, отколкото на осъждане на женското коварство.

 Целият материал четете по-долу:

 

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2020