Историкът Методи Петров - един от най-задълбочените изследователи на Западните покрайнини

понеделник, 16 януари 2017 г.

Ст.н.с. д-р Методи Петров
УВОДНИ ДУМИ

към книгата "Западните българи", издание на Македонския научен институт

     Книгата „Западните българи“ е издание, свързано с 90-годишнината от рождението на баща ми Методи Петров. Включени са неговите две монографии, изследващи историята на Западните покрайнини, издадени в края на ХХ и началото на ХХІ век. Втората, посветена на организацията „Въртоп“ е фактически допълнение на първата книга. Поради това има известни повторения, но и множество оригинални идеи и размисли. 

 Отдавна изчерпани, тези текстове са все още значими за хората, които се интересуваме от съдбата на българите, останали извън територията на държавата ни след безумните мирни договори, последвали Първата световна война и довели да трагедията на Втората, която от своя страна завърши с падането на Берлинската стена през 1989 г. за страните от Източна Европа. 

 Баща ми наричаше, малко на шега, „западни българи” себе си и родените в западните краища на българските земи. Това е и основанието за заглавието на книгата. Текстовете са запазени изцяло. Научния апарат под линия също е по оригинала, където част от архивните средища или архивните фондове имат промени. Те са обект на конкретни справки в читалните на архивите, където любознателният читател може да ги направи. Книгата за „Въртоп“ е посветена на тримата му внуци – Методи, Георги и Деян. Благодаря на приятелите и колегите Бойко Киряков и Александър Гребенаров за помощта по реализирането на изданието. 

Веселин Методиев

    Методи Петров е роден на 20 януари 1927 в с. Врабча, Трънско. Учи в Кюстендил и София, където завършва Втора мъжка гимназия. Следва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи като учител в Самоковско, коректор и редактор. От 1968 г. е в Института по история при БАН, където е уредник и научен секретар на сп. „Исторически преглед“, главен уредник на многотомната история на България, старши научен сътрудник в секция „Националноосвободително движение на българите след Берлинския конгрес“. Защитава дисертация през 1974 г. 

 Има семейство с две деца и трима внуци. Пенсионер от 1987 г. След 1990 г. издава поредица от исторически изследвания, посветени на следосвобожденската история на България и българския национален въпрос. Активно участва в различни инициативи за популяризиране на съдбата на българите след 1878 г. главно по теми, свързани със съдбата на българите извън държавните граници. Почива на 19 март 2005 г. в София.

"Западните българи" - най-новата книга на МНИ

неделя, 15 януари 2017 г.

        Македонският научен институт (МНИ) и Институтът за исторически изследвания – БАН имат удоволствието да Ви поканят на представянето на книгата  „Западните българи” – автор ст.н.с. д-р Методи Петров.

 Ще поговорим за историята на националноосвободителното движение, както и за съвременните проблеми на българите от Западните покрайнини. 

 Представянето ще бъде на 20 януари 2017 г. от 18 ч. в Изложбената зала на Македонския дом, 2-ри етаж. 

    Нека на този ден да си спомним за учения и приятеля Методи Петров по повод 90 години от рождението му.   

 Заповядайте!

***


Методи Петров 

Западните българи 

 Съдържание 


Уводни думи.... 7 

Националноосвободителното движение в Западните покрайнини

 (1919–1935) 

Предговор... 11 
Предпоставки за организирано революционно движение (1919–1924)... 23 
Положение на българите от Покрайнината след окупацията ...23
Неорганизирано движение... 64 
Начало на националноосвободителната борба (1924–1928)............. 105 
Създаване и развитие на върховния комитет на бежанците от Западните покрайнини... 105 
Вътрешна организация „Въртоп“... 155 
Повсеместни и неустрашими действия (1929–1934)... 180 
Масовизиране и настъпателност на легалната организация... 180 
„Въртоп“ – непоколебим защитник на българите от поробения край... 247 
Заключение...289 

ВЪРТОП 

Въведение... 299 
В началото – бурен национален протест... 326 
Националноосвободително движение – формиране и първи действия (1924–1928)... 344 
Защита на българщината в неустрашими битки (1929–1934 г.)... 369 
Заключителни думи... 411 
Приложения....416

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2017