Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни

25/11/2018

Петър Кърджилов. Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912–1918). С., Македонски научен институт, Македонска библиотека № 50, 2018, 184 с. с илюстрации, ISBN978-619-7377-07-1 

Книгата на Петър Кърджилов, водещият историк на българското кино, заслужава внимание по няколко причини. На първо място тя представя по един впечатляващ начин отражението на войните от второто десетилетие на века в кинохрониките. На базата на обширна документация е откроено мястото на Македония във филмовия материал. Съдържанието е разпределено хронологични в три глави, посветени съответно на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. 

 По същество изложението показва как са се възприемали войните от чуждите кореспонденти и кинооператори. С това се прави съществен принос за разкриване на чуждите становища за българската външна и военна политика и за националната кауза. Текстът позволява да се проследят и пропагандните клишета на противниците на България. Изложението разширява представите за това, какво място заема в чуждия дневен ред българското участие във войните. Откроени са работите на френски, австро-унгарски и британски кинооператори по време на двете Балкански войни, както и на германски и австро-унгарски оператори по време на Първата световна война. 

Втори важен аспект от изследването е, че то представя по един впечатляващ начин, с множество нюанси духа на времето. С текст и илюстрация книгата въвежда в основни настроения и представи, разпространявани в чужбина и в България по време на войните. Изложението реконструира аспекти от историята на делника, показва водещи теми на деня, представя пропагандни образи и твърдения. Включеният изобразителен материал – повече от 150 факсимилета от рекламни обявления, вестникарски статии и документи, фотографии и кадри от филми представлява не само онагледяване на текста, а създава една мащабна визуална картина на аспекти от войните.

 Книгата има още една отличителна черта – това е самият начин на изложение, който се възприема като много добре аргументирано разследване. За това допринася богатия образен език на автора, умението му да структурира огромния фактологически материал и да го поднася изключително увлекателно и същевременно добре аргументирано. Книгата заслужава вниманието на всички, които проявяват интерес към войните от второто десетилетие на ХХ век, към темата за Македония, за военната пропаганда, както и за историята на кинематографията.

Николай Поппетров


Съдържание: 

Балканската война (26.ІХ.1912–17.V.1913) 

Грандиозен митинг в столицата – „Народът иска война”
Кратко предисловие
Пророчеството на „Cine-Journal”
Made in Italy Под командването на маршал Патé
Всемирният вестник „Патé журнал”
Агентите на Галския петел
Нови технологии срещу стари „ментета”
Подвизите на „гомонци”
„Юнивърсъл” и „Мючюъл”
Под Юниън Джак Британска амазонка в Македония
Хей, славяни...

Несъстоялото се пътуване на Александър Жеков из Македония
Македоно-одринци в софийския „Модерен театър”
Огледалата на живота Междусъюзническата война (16.VІ.1913–28.VII.1913) „Битката при Брегалница” на „Патé фрер”
От колекцията на Светозар Боторич Златното наследство на Джока Богданович С гърците на бойната линия
Букурещката конференция

Първата световна война (1.X.1915–29.IX.1918)

„Превземането на Куманово” (1915) – „първата българска военна снимка” 1915:
Немската целулоидна диря в България 1916:
Български военни журнали във Виена
Сериалът „Сръбско-българската война”
Войната в „Одеон”
Българските епопеи от 1916
Кинематограф „Вардар” 1917:

Преломната

„Десетдневните упорити боеве при Битоля” (1917)
Кайзерът в Пирин планина
Шведската мисия на Южния фронт 1918:
Австрийският император в Кюстендил 1918:
Кино „на самия Битолски фронт”
Червен кръст Кинематографически военни известия от Балкана

Вместо епилог
Библиография

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024