Контакти

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

Адрес: София 1000, ул. Пиротска 5, ет. 2, тел. 02/ 987 87 08; Email: mnibg1923@gmail.com; mni-bg@dir.bg

 работно време: понеделник-петък 10.00-17.00 ч. 


 Архив и библиотека 

 Работно време: понеделник, сряда, петък – от 15:00 до 17:00; вторник и четвъртък – от 10:00 до 12:00 часа. Библиотекар: д-р Ангел Златков, Email: angel.k.zlatkov@gmail.com 
 
Председател на МНИ

 Проф. д-р Георги Николов,  тел. +359 898 469663, Email: gnikolov2@gmail.com 
 
Научен секретар на МНИ 

 докторант Владимир Митов,  тел. 02/ 987 87 08, Email: vladokomitov@abv.bg 

 Редакционна колегия на списание „Македонски преглед“ 

Главен редактор: проф. д-р Георги Н. Николов (Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“). Email: gnikolov2@gmail.com 

Зам.-главен редактор: доц. д-р Наум Кайчев (Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“). Email: naumkbg@gmail.com
 
Научен секретар: доц. д-р Слави Славов (Институт за исторически изследвания – БАН). Email: slavslavus@abv.bg 

Членове: проф. дфн Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“), проф. д-р Валентин Китанов (Правно-исторически факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“), проф. д-р Владимир Пенчев (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН), д-р Георги Тренчев (Общински комитет „Васил Левски“ – гр. Разлог). 

 Чуждестранни членове: 

Проф. дин Ярослав Рубаха (Университет на Вармия и Мазури – Олщин, Полша), проф. д-р Мемли Красничи (Институт по албанология в Прищина, Косово), доц. д-р Дмитрий Лабаури (Уралски федерален университет „Б. Н. Елцин“, Екатеринбург, Русия), доц. д-р Габор Деметер (Институт по история – Унгарска академия на науките, Будапеща, Унгария), доц. д-р Кирил Маринов (Университет в гр. Лодз, Полша). 

Управителен съвет на филиал Благоевград 

Председател: проф. д-р Валентин Китанов, Еmail: valkitanov@law.swu.bg 

Зам.-председател: Румяна Хаджиева 

Научен секретар: Снежана Захариева (приемно време: всеки ден от 10:00 до 12:00). Email: sneji_1234@abv.bg 

Членове: доц. д-р Димитър Тюлеков, д-р Георги Тренчев, Славчо Цонев.

Управителният съвет на филиал Благоевград към МНИ заседава всеки четвъртък от 18:00 ч. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024