Бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 11

17/12/2023

БЮЛЕТИН
БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И
ПО СВЕТА

Бр. 11 за 2023 г.

Съдържание:

Новини за Република Северна Македония... 1 – 6
Български общности зад граница... 6 – 14
Акцент на броя: Още веднъж за жп линията към Скопие...14 – 17
Интервю на броя
Проф. д.и.н. Трендафил Митев: Създаването и развитието на МНИ до 2008 година беше едно от най-сериозните постижения на българската интелигенция през периода на прехода... 18 – 25
Анализи и коментари... 25 – 27
Дейност на МНИ... 28 – 34
Нови книги и издания... 34 – 36


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024