Бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 10

16/12/2023БЮЛЕТИН

БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И

ПО СВЕТА

Бр. 10 за 2023 г.

Съдържание:

Новини за Република Северна Македония... 1 – 4

Български общности зад граница... 4 – 10

Акцент на броя: Поне по време на избори да спрем с езика на омразата...10 – 13

Интервю на броя

Проф. дин Димитър Гоцев: Нашите предшественици успяха да превърнат МНИ във втора Българска академия на науките...13 – 20

Анализи и коментари... 20 – 21

Дейност на МНИ... 22 – 30

Нови книги и издания... 30 – 32

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024