Тервел Попов. Куберовите българи и техните потомци

01/02/2021

ТЕРВЕЛ ПОПОВ. Куберовите българи и техните потомци. София: Македонски научен институт, Македонска библиотека, № 53, 2020. 186 с. ISBN 978-619-7377-13-2. 

 Тервел Попов. „Куберовите българи и техните потомци“ Д-р Тервел Попов (СУ „Св. Климент Охридски“) е направил задълбочено научно изследване по темата. По-специално е разгледал заселването на Куберовите българи в историко-географската област Македония през VІІ в., опитът им да завладеят Солун, сблъсъците с византийската армия, както и тяхната съдба след 718 г. 

Куберовите българи се присъединяват към Плисковска България през ІХ в. и стават част от хомогенната българска славяноезична народност. Специално внимание авторът е отделил на политическата структура и религиозните обичаи в Куберова България. 

Потвърждава се тезата, че в края на VІІ и през VІІІ в. на Балканския полуостров са съществували две етно-политически общности, които византийските автори наричат „България“ – България на Аспарух и България на Кубер. Книгата е снабдена с обширни резюмета на английски и на руски език.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024