Международният интерес налага съществуването на Северна Македония

31/01/2021

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 1. 

Брой 117 (януари 2021 г.) на албанското списание „Шеня“ от Република Северна Македония е специално посветен на спора между Скопие и София. Представяме мненията на някои от авторите в този брой, които анализират позицията на албанците в тази връзка. 

Д-р Даут Даути, албански анализатор, който е преподавател във Великобритания, изказва следното мнение: 

За албанците Македония продължава да бъде голям национален интерес. Косово от десетилетия се смята за най-големия проблем на Балканите, но в същността си не е по-голям проблем от Македония. В заден план на проблема на Косово стои въпросът за Македония още от провала на Берлинския конгрес до днес. Окончателното разрешаване на албанския проблем на Балканите зависи от позицията на албанците в Македония, които до днес са играели позитивна роля за запазването на целостта на тази държава въпреки факта, че не се окачествяват и не се оценяват колкото и както трябва. Албанците досега действаха съгласно международните съвети. Знае се, че продължаването на съществуването на Македония е наложено повече като международен интерес, отколкото желание за общ живот между албанците и македонците. 

Следователно Република Северна Македония до днес е съществувала благодарение на настойчивостта на международния фактор. Това се случва, защото дестабилизацията на тази страна носи конфликт за разделянето на нейната територия и като резултат и страха на международния фактор, който произтича от тяхната неспособност и неподготвеност да се справят с последствията. Следователно това е причината, която всеки ден се повтаря, казвайки че съществуването на тази държава зависи от албанците, по-точно от тяхната равнопоставеност с македонците. 

Притесненията за езика и историята, които България проявява в последно време спрямо Македония, са доста легитимни. Това са въпроси, които трябва да се разрешат, тъй като България има възможността да влияе, също като Гърция, за забавянето на процеса на европейската интеграция. 

При споровете между българи и македонци албанците трябва да стоят настрана така, както стояха до днес. Но знае се, че симпатията на албанците е на страната на българите. Може би за тези, които не познават ситуацията, това звучи парадоксално. Няма как да бъде иначе, когато македонците продължават да изразяват омраза към албанците и българите. Особено когато се знае, че тази омраза се ръководи и се оркестрира от Сърбия, която е една страна, за която българите и албанците нямат добри спомени“. (Цялата статия на албански език – https://shenja.tv/maqedonia-fushebeteja-e-nacionalizmit-shqiptar/)

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024