Семинар по история към Македонския научен институт

23/07/2018

Създаденият през март на 2018 г. Младежки семинар по история към МНИ под ръководството на известния историк Николай Поппетров заработи пълноценно. Семинарът има за задача да представи различни аспекти от историята на Македонския въпрос. 

Целта му е да се покажат тенденциите в родната и чуждестранната историография, да се откроят най-важните постижения на българската историопис, да се обособят приносите на отделни автори, да се обърне внимание на спорните тези и конфликтните въпроси, да се откроят недостатъчно изследваните теми, да се изтъкне спецификата в изследователския процес.

Семинарът обръща внимание на акценти от политиката на българската държава по Македонския въпрос в два основни периода: 1879–1918 и 1918–1947.

 Като подтеми са обособени следните проблеми:

 - Граници на България (етнически, езикови, конфесионални и политически основания, геополитически параметри, договорни - 1870, 1876, 1878, 1912, 1913, 1918, 1919) и виртуални граници, съотношение –етнически/исторически/геополитически граници; 

- Политика на българската държава по националния/Македонския въпрос (1879–1947);.

- Българската пропаганда по националния въпрос;

 - Националният/Македонският въпрос в българската и чуждестранната историография;

 - Документални и мемоарни източници за Македонския въпрос;

 - Едиционни практики.

 Обучението в Младежкия семинар по история към МНИ е напълно безплатно.

В него могат да се включат ученици от гимназиалните класове, студенти, докторанти и постдокторанти.

За записване: тел. 02/987-87-08

1 коментара:

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024