Тържествена научна сесия по повод 100 години МНИ

05/11/2023


МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ 
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ТЪРЖЕСТВЕНА НАУЧНА СЕСИЯ 

100 ГОДИНИ 
МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ 

П Р О Г Р А М А 

АУЛА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

13 НОЕМВРИ 2023 Г. 

(Умоляват се всички участници и гости да заемат места в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" най-късно до 09.45 ч.)

10.00 Откриване. Проф. д-р Мира Маркова (Декан на Исторически факултет). 
Приветствия
Награждаване с почетния знак на Македонския научен институт „За заслуги“ 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ 
(ВОДЕЩ Д-Р ГЕОРГИ ТРЕНЧЕВ) 

Македонски научен институт – 100 години история 

10.30 Проф. д-р Георги Н. Николов (Македонски научен институт, България) 
Македонският научен институт – история и съвремие: 100 години по-късно. 
10.40 Доц. д-р Димитър Митев (Институт за исторически изследвания при БАН, България) 
Защо стана възможно създаването на МНИ в края на 1923 г. (Състояние на Македонския въпрос в края на 1923 и началото на 1924 г.)
10.50 Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, България)
Любомир Милетич и Македонския научен институт. 
11.00 Проф. д-р Михаил Неделчев (Нов български университет, България) 
Симеон Радев – деен автор и член на МНИ. 
11.15 Докторант Елена Слатинска (Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България) 
За ролята и мястото на Македонския научен институт в българското общество (1923–1944). 

11.30 Кафе пауза 
Вокално изпълнение на хор „Елици“ 

12.10 Проф. д-р Ана Кочева (Институт за български език при БАН „Проф. Любомир Андрейчин“, България) Лингвистичната наука на страниците на списание „Македонски преглед“(обзор на най-значимите постижения). 
12.25 Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания при БАН, България) Едиционни практики на МНИ през две епохи (1923 – 1944, 1990 – до днес). 
12.40 Проф. д.и.н. Трендафил Митев (Македонски научен институт, България) 
Изграждането на новия МНИ в София (Приносът на основателите). 
13.00 Проф. д-р Валентин Китанов (Югозападен университет „Неофит Рилски“, България) 
30 години общественополезна дейност на Филиала на МНИ – Благоевград. 
13.15 Симеон Симев (Република Северна Македония) Приспомен (за срещите с дейци на МНИ – София). 

Обедна почивка 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ 
(ВОДЕЩ ДОЦ. Д-Р НАУМ КАЙЧЕВ) 

Българската история на Македония 

14.15 Проф. д.и.н. Светлозар Елдъров (независим историк, България) 
Илинденско, Илинденско-Преображенско или Илинденско-Преображенско-Кръстовденско. Към въпроса за имената на голямото българско въстание в Македония и Одринска Тракия през 1903 г. 4 
14.30 Проф. д.и.н. Ярослав Рубаха/ Jarosław Rubacha (Университет на Вармия и Мазури – Олщин, Полша) 
Великите сили и реформите в Македония (1903–1908) в публикациите на полската преса. 
14.45 Проф. д-р Мемли Красничи/ Memli Sh. Krasniqi (Институт по албанология, Република Косово) 
The contribution of dr. Georgi N. Georgiev in elucidating Albanian-Bulgarian relations in the last period of the Ottoman Empire and the beginning of First World War (1908–1915). 
15.00 Д-р Фабио Бего (специализант в Института за исторически изследвания – БАН, Италия) Албанската държава и ВМРО след Първата световна война. 
15.15 Доц. д-р Чаба Жебьок/ Csaba Zsebők (Университет „Карой Гашпар“ на Унгарската реформистка църква – Будапеща, Унгария) 
Hungary’s Balkan policy and the Macedonian question under István Bethlen (1921 – 1931). 

Закриване на сесията 
Коктейл за участниците в сесията 

14 ноември 2023 г. 

Екскурзия за чуждестранните участници до Рилския манастир

Официална програма на научната сесия

 0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024