Родопчанин ли е Карпош, "Кралят на Куманово"?

02/11/2023


Д-р Тервел Попов. Карпош - Кралят на Куманово (1689 г.). Сп. Минало, 2019, кн. 1, стр. 1 - 12

"...Карпош е единственият хайдушки воевода, който, макар и за кратко, се провъзгласява за крал (октомври-ноември 1689 г.). Неговият стремеж да създаде своя държава е един от най-сериозните опити за възкресяване на погиналата българска държавност през вековете на турското иго. Тази година се навършват 330 години от въстанието на смелия българин. 

Вероятно “Карпош” е прозвище, а не лично име. В турски документи и хроники хайдушкият предводител е наречен “Карпуз” (диня, объл предмет, нещо червено). Възможно е името да произхожда от “Карпа” (камък, скала, канара, т. е. исполин, юнак). Според народни предания рожденото му име е Петър, което също означава “камък”. Османските извори свързват Карпош с района на Доспат (Западните Родопи). Първите данни за него са, че хайдутува по тези места и вече е прославен хайдушки предводител. В този смисъл е напълно възможно Карпош да е родопчанин..."


Документ на османотурски език, в който се споменава името на Карпош

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024