Чуждестранните почетни членове на МНИ (1923 - 1947)

21/07/2021

Излезе от печат най-новата книга на Македонския научен институт 

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ (1923–1947) 

София, 2021, 380 с. ISBN: 978-619-7377-15-6 

 Автори: доц. д-р Александър ГРЕБЕНАРОВ и Николета ВОЙНОВА 

 Книгата е издадена на български и на английски език с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ Редактор – доц. д-р Лиляна Василева Превод на английски език – Нина Попова Графичен дизайн – д-р Емил Илиев Художник на корицата – Гергана Николова-Арабаджиева 

Настоящата книга, обнародвана в навечерието на 100 годишнината от създаването на Македонския научен институт, включва статии с обобщаващ характер за живота и делата на 18 негови почетни членове –световно признати чуждестранни интелектуалци: Андре Мазон, Афанасий Селишчев, Густав Вайганд, Едуард Бойл, Жорж Десбон, Жустен Годар, Леон Болийо, Леон Ламуш, Лубор Нидерле, Лудвик Куба, Мечислав Малецки, Михаил Попруженко, Никодим Кондаков, Николай Державин, Павел Милюков, Станислав Слонски, Франтишек Сплитек и Ханс Кох. 

Според националната си принадлежност те се разпределят така: от Русия – 5, Франция – 5, Чехословакия – 3, Германия – 2, Полша – 2, Великобритания – 1. Някои от чуждестранни членове на МНИ имат изследвания в областта на историята, други посвещават заниманията си на езика, фолклора, културата и традициите на местното население, трети представят етнодемографски статистики и исторически извори за историята на Македония от различни епохи, има и преподаватели, които намират радушен прием сред ученици в Македония. 

Мнозина от тях получават признание и от други учреждения в страната – Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от общините в София и Горна Джумая (дн. Благоевград). Изложенията за чуждестранните дейци разкриват в синтезиран вид техните приноси за науката. Всяка статия съдържа биографичен текст, подбрана библиография и жанрово разнообразен илюстративен материал. 

Той включва страници от доклади, спомени, протоколи, препоръки, рецензии, биографични справки, поздравителни слова и писма, корици на книги, грамоти, дипломи, покани, снимки и др. Голяма част от тези материали, неизвестни за широката публика, се съхраняват в български и чуждестранни архивохранилища и библиотеки. 

Всички текстове са преведени на английски език. С настоящия труд ще бъдат извадени от забрава 18 международно признати приятели на България от шест европейски държави, които посвещават голямата част от научните си изследвания на Македония и Македонския въпрос. Общото между тях е, че не правят компромис с българското културно-историческото наследство в областта. 

Нещо повече – те се превръщат в негови защитници след Първата световна война, и в противовес на своите държави, строго пазещи следвоенното статукво, заявяват с научни доказателства, че преобладаваща част от населението в Македония от векове е българско. Тези достойни учени засвидетелстват своето преклонение към българската история, език и култура, оставяйки докрай съпричастни към страданията на македонските българи и техните борби за национално освобождение.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024