Изложба "100 години от рождението на проф. Веселин Трайков"

сряда, 21 юли 2021 г.

21 юли Западно фоайе на НБКМ от 11 часа ще се открие документална изложба Поредица “Български библиографии и библиотекари”- проф. Веселин Трайков 

За българската историческа наука името на проф. Трайков е символ на изследователя, посветил творческите си сили да проучи подробно живота и делото на Георги Стойков Раковски, да събере и разкрие неговото документално наследство. Националната библиотека ще отбележи с изложба 100-годишнината от рождението на видния български историк, специалист по българско Възраждане и история на балканските народи, и библиограф. 

Веселин Трайков е роден 1921 година в Гюргево, Румъния, но корените на рода му са от Битоля, Македония. Младият Трайков следва в Букурещ и Атина, след което завършва Юридическия факултет при Софийския университет. От 1946 година до края на 1950-те Веселин Трайков работи в Министерството на външните работи, после в Българския библиографски институт „Елин Пелин“ и Народната библиотека „Кирил и Методий“. 

На 21 юли 2021 г. се навършват 100 години от рождението на проф. д.и.н. Веселин Трайков (21. 07. 1921- 20. 04. 2011). Той е член на Македонския научен институт след възстановяването му, член на неговия Управителен съвет, научен секретар на института и заместник главен редактор на сп. „Македонски преглед“. 

Проф. В. Трайков дейно участва като редактор и автор при написването на четиритомната история на националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021