Изложба "100 години от рождението на проф. Веселин Трайков"

21/07/2021

21 юли Западно фоайе на НБКМ от 11 часа ще се открие документална изложба Поредица “Български библиографии и библиотекари”- проф. Веселин Трайков 

За българската историческа наука името на проф. Трайков е символ на изследователя, посветил творческите си сили да проучи подробно живота и делото на Георги Стойков Раковски, да събере и разкрие неговото документално наследство. Националната библиотека ще отбележи с изложба 100-годишнината от рождението на видния български историк, специалист по българско Възраждане и история на балканските народи, и библиограф. 

Веселин Трайков е роден 1921 година в Гюргево, Румъния, но корените на рода му са от Битоля, Македония. Младият Трайков следва в Букурещ и Атина, след което завършва Юридическия факултет при Софийския университет. От 1946 година до края на 1950-те Веселин Трайков работи в Министерството на външните работи, после в Българския библиографски институт „Елин Пелин“ и Народната библиотека „Кирил и Методий“. 

На 21 юли 2021 г. се навършват 100 години от рождението на проф. д.и.н. Веселин Трайков (21. 07. 1921- 20. 04. 2011). Той е член на Македонския научен институт след възстановяването му, член на неговия Управителен съвет, научен секретар на института и заместник главен редактор на сп. „Македонски преглед“. 

Проф. В. Трайков дейно участва като редактор и автор при написването на четиритомната история на националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024