Георги Н. Николов, Силвия Аризанова. Самуилова България в българската историопис

04/02/2021

Георги Н. Николов, Силвия Аризанова. Самуилова България в българската историопис. Библиография (1945–2020). София: Македонски научен институт, Македонска библиотека № 54, 2020. 143 с. ISBN 978-619-7377-16-3. 

Георги Н. Николов, Силвия Аризанова. „Самуилова България в българската историопис. Библиография (1945–2020).“ (Македонска библиотека, № 54). 

Научен редактор проф. д-р Пламен Павлов. 

В книгата на двамата учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е представена библиография от почти 600 заглавия в следните рубрики: 1. Извори; 2. Изследвания (сборници, монографии, студии, статии); 3. Каталози на изложби; 4. Рецензии; 5. Отзиви; 6. Библиографии. Направен е честотен преглед на публикациите на български учени за историята на Самуилова България през последните 75 години. Библиографията е снабдена с подробен именен и географски показалец. 

В края на книгата са поместени статиите на д-р С. Аризанова „Личността на цар Самуил в средновековните исторически извори“ и на доц. д-р Г. Н. Николов „Цар Самуил в оценките на българската медиевистика“. 

 Съдържание:

Уводни думи. ...................................................................................7 
Г. Н. Николов, С. Аризанова. Самуилова България в българската научна книжнина от края на Втората световна война до днес. Библиография. ......................................................11 
Съкращения на периодични издания и поредици. ......................79 
Именен показалец. ........................................................................81 
Географски показалец. ..................................................................97 
Публикации в българската научна книжнина по години. ...........101 
С. Аризанова. Личността на цар Самуил в средновековните исторически извори. ...................................................................105 
Г. Н. Николов. Цар Самуил в оценките на българската медиевистика. ..............................................................................125 
Приложения. ................................................................................137

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024