Българският език - древен, съвременен, единен

03/02/2021

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК “ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН”, БАН 

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ __________________________________________________________________ 

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ДРЕВЕН, СЪВРЕМЕНЕН, ЕДИНЕН 

(Сборник от научна конференция в памет на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, София 26.10 – 28.10. 2016 г.) 

 ~~ ۞ ~~ 

 София 2018

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024