МНИ представи новите си издания в Дупница и Благоевград

18/12/2015

Анелия Геренска откри събитието в Дупница
  На 11 декември 2015 година се проведе представяне на книгата на професор д.ист.н Светлозар Елдъров „Четническата акция на Македонския комитет 1895” в Дупница и Благоевград. Събитието бе открито в Дупница от Анелия Геренска – директор на местния музей. Тя изрази своята благодарност към колегите си от Македонския институт в лицето на председателя доц. д­-р Александър Гребенаров, доц, д­-р Стоян Германов – член на Управителния съвет и на гл. ас. д­-р Георги Георгиев – секретар на списание „Македонски преглед“ за ползотворната съвместна дейност през настоящата година и помощта на Института при издаването на книгите „История на Дупница и Дупнишко” и „Възрожденска Дупница (XVIII–XIX в.)“. 

 Спомена за кръглите годишнини в българската история – 130 години от Съединението и Сръбско-­българската война, 100 години от включването на България в Първата световна война и 70 години от края на Втората световна война. Постави акцент върху новоиздадения труд на професор Светлозар Елдъров, свързан с Четническата акция на Македонския комитет през 1895 г. и събитията от края на 19 в., които отекват върху обществено­-политическия живот в Дупница.

Галерия „Околийска къща” в Дупница

Доц. д-р Стоян Германов 
Доцент Стоян Германов, който е председател на читалище „Кузман Шапкарев – 2009 “, издало книгата на проф. Светлозар Елдъров, в просветителски дух запозна младата аудитория със същността на думата читалище и ролята му през Възраждането и Новото време за съхраняването и развитието на духовни, образователни и културни дейности. Разказа за личността и делото на видния фолклорист и член на Българското книжовно дружество Кузман Шапкарев.

 Заслугите на българския народен будител от Охрид, като пръв инициатор и директор на прочутата Солунска гимназия, и забележителните му постижения в областта на културата, също бяха отбелязани в изказването на доц. Германов. Той припомни на присъстващите и за още две значими постижения на читалището – издадения ценен труд „Кузман Шапкарев. Публицистика“ и книгата, която вече е библиографска рядкост „Христо Силянов – летописец на националноосвободителното движение на Македония”.

Доц. д-р Александър Гребенаров
Председателят на Македонския институт – доц. д­-р Александър Гребенаров изложи кратка биография за автора на книгата професор Светлозар Елдъров, който по уважителни причини бе възпрепятстван да присъства. Той е измежду авторитетните членове на МНИ, посветили голяма част от научното си творчество на националноосвободителното движение в Македония и Одринско. В частност доц. Гребенаров обясни целта на главните ръководители на акцията от 1895 г., както и ситуацията в Македония, останала след Берлинския конгрес с непроменено статукво. В изложението си председателят на МНИ обърна внимание на героичната борба за национално освобождение, която водят членовете и ръководителите на ВМОРО и ВМОК, между които българските дейци Гоце Делчев, Гьорче Петров, Борис Сарафов.

 Като обобщение очерта основните събития около книгата, на които през 2015 г. честваме кръгли годишнини – 120 години от създаването на Македонския комитет, организираната от него Четническата акция и смъртта на Трайко Китанчев – пръв председател на комитета и организатор на акцията. На младата аудитория даде сведения, че могат да намерят в обобщен вид този текст и на английски език в сайта на Института.

Д-р Георги Георгиев
 Д-­р Георги Георгиев като докторант на професор Елдъров, познаващ в детайли книгата, разказа в най-­обстоен и прецизен вид съдържанието ѝ – структурата и основните моменти. В подробности се фокусира върху причините за създаването на Македонския комитет и неговата дейност, ролята му на главен фактор за поставянето на Македонския въпрос на европейската дипломатическа маса.

 По отношение на Вътрешната организация от този момент в най­-ясен вид се наблюдават общите цели, които преследват двете организации и взаимовръзката помежду им. Проследи хода на отряда, воден от най­-активния участник – Борис Сарафов, чийто пункт е именно град Дупница, което бе от изключителен интерес за слушателите.

Доц. д-р Александър Гребенаров и Кирил Тодоров
В Благоевград представянето на споменатите книги се допълни с презентацията на книгата „Героят от Прилеп Йордан Чкатров – в драматично време за ВМРО“. Авторът Кирил Тодоров описа живота и дейността на Й. Чкатров, имащ важна роля в борбата на македонските българи за национално освобождение и обединение. Разказано бе за взаимоотношенията му с водачите на ВМРО – Тодор Александров и Иван Михайлов, а също и за участието му в създаването на в. „Македонска трибуна“ – печатен орган на Съюза на Македонските политически организации в САЩ и Канада, в който заема длъжността главен редактор.

   К. Тодоров се спря и на трагичния край на този истински български патриот, който през 1945 г. прекъсва живота си като протест срещу властите в Скопие и Белград. В заключителния етап на представянето и в двата града слушателите отправиха своите въпроси, на които отговориха присъстващите ръководители на МНИ. Градовете Дупница и Благоевград не бяха случайно избрани – те са главните пътища, по които минават българските офицерски дружини в своя ход. Македонският научен институт и в бъдеще ще продължи своята дейност в същия аспект към промяна в разбирането на такива важни събития в историята, за които се хващат само контурите, а малко се съсредоточават в сърцевината на проблемите и тяхната причинно-следствена връзка.

Николета Войнова

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024