Стефан Аврамов - Революционни борби в Азот и Поречието

06/02/2016

  "Планинската котловина, образувана от ниските хълмове, които излизат от главната верига на Бабуна планина и пълнят коритото на река Бабуна и отчасти това на река Тополка, се нарича Азот (Аз Коли или Бабунията). 

Азот е югозападната част на Велешката околия и граничи с Прилепското поле и Поречието. През турското владичество в съдебно-административно отношение Азот влизаше във Велешкия каймакамлък, като отделна нахия, управлявана от нахи-мюдюр със седалище в село Богомила.   Тая планинска котловина е добила името Азот, според следните три предания..."

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024