Спиро Константинов

05/03/2016

Спиро Константинов Михайлов 

(1887, Щип – 1936, София) 

 Юрист, преводач, общественик. Автор на едно от първите изследвания за общите принципи на правото в българска правн доктрина – „Основни принципи в общата теория на правото“ от 1929 г. Основател и главен редактор на сп. „Закон и право“ (1929–1930). 

Превежда на български език книгите „Умение да се говори публично: Теория, задачи, упражнения“ на Алексей В. Миртов (1929) и „Памет и внимание: Из спомените на един съдебен деятел“ на Анатолий Кони (1930). Член на Софийския адвокатски съвет и на ръководството му (1935–1936). Активен деец от Щипското благотворително братство. Един от инициаторите и учредителите на Македонския научен институт, секретар на Изпълнителния му съвет, избран през 1923 г.

„Едни, от най-голяма важност за нашата нация права, са така наречените права за защита на народностните малцинства, които до днес стоят неосъществени, макар че победителите са поели задължения и са уговорени международни граници. Преди всичко дълг е на българските правници, които са изразители на правната съвест на нашето племе, винаги и първи да реагират и да държат будно съзнанието народно всякога, когато се потъпкват правата на народа.“ 

Сп. Константинов. Германското предложение за гаранциите на ОН относно защита на малцинствата. – Закон и право, 1929, бр. 4, с. 1. 

Подбрана литература: 

Основни принципи в общата теория на правото. С., 1929. 
ОН и малцинствата. – Закон и право, 1929, бр. 11–12, бр. 13–14, бр. 17–18. 
Германското предложение за гаранциите на ОН относно защита на малцинствата. – Закон и право, 1929, бр. 4, 1–2. 
Проблемата на малцинствата. Решението на Съвета на ОН, взето на 13 юни 1929 година в Мадрид. – Закон и право, 1929, бр. 17–18.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024