Антон Попстоилов

05/03/2016

Антон Попстоилов Ников

 (15 ноември 1869, с. Лешко, Горноджумайско – 9 август 1928, София) 

Завършва Солунската мъжка гимназия (1890) и славянска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1897). Действителен член на БКД (дн. БАН) и на Краковската академия на науките. През периода 1897–1913 г. е учител и директор на училището в Прилеп, на Солунската българската мъжка гимназия, на класическата гимназия в Битоля, на Българската мъжка гимназия и Девическото училище в Одрин, на Педагогическото училище в Сяр, главен екзархийски училищен инспектор в Цариград. Уредник и директор на Народния етнографски музей в София (1913–1928). 

Като етнограф при Щаба на II българска армия през 1915–1916 г. проучва и събира в Македония ценни ръкописи от XIII–XVIII в., старопечатни книги, археологически материали и етнографски архиви. Публикува ценни трудове в областта на етнографията, фолклористиката, езикознанието и историята, свързани предимно с Македония, вкл. и множество биографични статии за църковно-просветни и възрожденски дейци. Учредител на Македонския научен институт, член на Управителния му съвет, избран през 1923 г. 

 „Като просветен деец, сътрудник и директор на Етнографския музей, като действителен член на Българската академия на науките и като гражданин Антон Попстоилов беше голям патриот и добросъвестен изследовател, който даваше пример на трудолюбие и всеотдайност към науката...” 

Хр. Вакарелски. Моето познанство с Антон Попстоилов. – Антон Попстоилов. Село Зарово, Солунско. Историко-фолклорно и езиковедско изследване. С., 1979, 5–6. 

Подбрана библиография: 

Документи и бележки от миналото на българите в Македония. С., 1918. 
Български книжовници от Македония. Том I. 1704–1878. С., 1922. 
Български, аромънски и албански фолклор. С., 1926. 
Български книжовници от Македония. Том ΙΙ. 1989–1912. С., 1928. 
Село Зарово, Солунско. Историко-фолклорно и езиковедско изследване. С., 1979.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024