Книга на МНИ с ценни поуки за България

22/06/2016

Авторът на книгата доц. д-р Йордан Величков в Благоевград
 Правно-историческият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“, Филиалът на Македонския научен институт със съдействието на Община Благоевград и Регионален исторически музей на 16 юни 2016 г. проведоха обществена и културна проява с научна насоченост. Тя бе посветена на наскоро публикуваната книга, дело на издателствата „Захарий Стоянов“ и на Македонски научен институт – София. Авторът е доц. д-р Йордан Величков, преподавател от катедра „Международно право и международни отношения“ и член на МНИ – София.


 Заглавието на научната монография е показателно за нейното съдържание – „Векът на престъпните безумия (1912-2012 г.). Равносметката на едно провалено столетие“. Книгата бе представена от известния учен-международник проф. д-р Милан Миланов, колега и приятел на автора. Проф. Миланов кратко и съдържателно изтъкна достойнствата на представения труд, който разбулва митовете за „добрия цар“, сочи измеренията и последиците от „сателитния синдром“ във развитието на българския външнополитически процес. Споделяйки значими патриотични прояви в професионалната биография и дипломатическа кариера на доц. Величков уважаемият проф. Миланов оценява научния труд, като „книга, която трябва да се прочете от всеки мислещ български гражданин.

 От историци, политици, държавници, от идеолозите и космополитите – за да не забравят, че родното място и гробът не могат да бъдат разделени и че реката потича от извора независимо какви чужди земи напоява по пътя си; от младото поколение – за да знае стойността на идеите и идеалите, най-ценният сред които не е демокрацията – едно събирателно понятие с променлива величина, а родолюбието, защото и демокрацията вирее при рода, при извора, при Отечеството и това е именно демокрацията на и за обикновения човек“.


 Пред любознателната общност от областния център доц. Величков сподели поводът за написване на книгата – идеята на инициативен комитет за честване 150 години от рождението на цар Фердинанд, злополучния монарх, чиито вина за проваленото национално обединение е безспорна. Изтъкнато бе и основното авторско послание: „Връщането към драматичните години и трагични събития, сполетяли България през последното столетие е преди всичко повод за задълбочени размисли, анализи, равносметки и сериозни изводи за бъдещето. Първата, най-важна и задължителна поука е никога в управлението и още по-малко начело на държавата да не се допускат безотговорни, професионално неподготвени, морално деградирали, безлични, безхарактерни, страхливи и с манталитет на слуги, както и авантюристи, психически неустойчиви лица, както и персони чужди по произход и дух на България“. 

  Поредната книга на доц. Величков е посветена на българските воини – герои от Балканската война, сред които и неговите деди Алексо и Евдоким, които за 28 дни разгромяват турската армия, нанасяйки според автора най-тежко военно поражение на Османската империя в шестотин годишната й история. Датата за провеждане на настоящото представяне не бе избрана случайно,“денят на престъпното безумие от 1913 г.“ е почти забравен в днешния свят, разтърсван от други проблеми и кризи. 

 Научната монография на доц. Величков заслужава високо обществено признание, защото е вдъхновяващ поучителен опит да се анализират недостатъците и слабостите, дефектите и провалите в държавното управление на България. В тази посока отечествената хуманитаристика продължава да бъде в дълг спрямо сегашните и бъдните поколения.

 Благоевград, 17 юни 2016 г.

 Доц. д-р Д. Л. Тюлеков

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024