Световноизвестен журналист описва трагедията в Смилево

28/08/2016

Джеймс Баучер
Известният британски интелектуалец Джеймс Баучер посещава опустошеното село Смилево, Битолско

  На 27 август 1906 г. името на героичното с. Смилево, Битолско, разпалило духа на Илинденската епопея, за което е наказано зловещо от вековния поробител, отново влиза в черната хроника на консулски анкети и на страниците на световната преса. В известна степен злодеянието напомня на варварските действия в селата Зеленичево, Леринско и Загоричане, Костурско, дали многобройни жертви след нападенията на андартски формирования през 1904–1905 г. 

Козма Георгиев
Новото насилие не е случайно, а плод на дългосрочна гръцка стратегия. След въстанието от 1903 г. борбата на Атина срещу устоите на Османската империя отстъпва място на по-прагматични цели. Тя вече се насочва срещу българското просветно-църковно и революционно дело в Македония – без оглед на средствата…, и на съюзниците. Затова в поредната наказателна андартска акция срещу българското население в с. Смилево са повикани на помощ и иноверци, а действията се извършват с мълчаливото съгласие на недалечния турски гарнизон, разположен в с. Гопеши.  

  Представяме ви спомените на Козма Георгиев – син на известния българския революционер Георги Чуранов от Смилево, в чийто дом се провежда Смилевския конгрес, взел решение за Илинденско-Преображенското въстание. Те се отнасят за посещението на британския журналист, общественик, политик и кореспондент на в. „Таймс” Джеймс Баучер в селото след гръцко-турския погром. 

 Документът е публикуван в сп. „Устрем”, орган на Съюза на Македонските младежки културно-просветни организации в България.  Доц. д-р Александър Гребенаров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024