Емануил Развигоров (1886 - 1919)

17/09/2016


   Емануил Развигоров е български революционер, учител, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. 

 Емануил (Мане) Спиров Развигоров, най-малкият син в семейството на Спиро Развигоров, е роден през 1886 г. в Щип. Брат е на Михаил, Александър и Томе Развигорови. Той следва ученолюбивите и революционните традиции на семейството. След завършване на началния и прогимназиалния курс на обучение в Щип продължава образованието си в Българското педагогическо училище в Скопие. 

 Завършва курса на обучение в 1907 г. и през същата година става член на ВМОРО. От 1910 година работи като учител в Щип и едновременно е ръководител на околийския комитет на Организацията. През с.г. е определен за пунктов началник на ВМОРО в Кюстендил. По време на Първата световна война Емануил Развигоров служи като пристав в Куманово и в Моравската военноинспекционна област. 

 Умира на 17 септември 1919 г. в София.

 Из книгата на М. Развигоров „Развигорови – обречени на свободата”, Издание на Българското сдружение на родовете от Македония. С., 2015, с. 50.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024