Независимостта от 1908 г. и съдбата на българите в Македония

21/09/2016

Манифест на цар Фердинанд I за обявяване 
на независимостта
   Трайкова, В. Младотурската революция, обявяване независимостта на България и българското националноосвободително движение в Македония и Одринско, В: Обявяване на независимостта на България през 1908 г. БАН, С., 1989,56-68.

 През 1908 г. стават две събития, които поставят българското националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия при нови условия: това са младотурската революция от юли 1908 г. и последвалото я обявяване независимоста на България на 22 септември 5 октомври 1908 г. 

  Краят на този етап в историята на Македоно-Одринското освободително движение бележат балканските войни. 

  По какъв начин тези събития влияят върху националноосвободителното движение в двете области и с какво те обуславят новите тенденции в него?...

Целият материал четете по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024