Списък на членовете на Върховния македоно-одрински комитет

24/09/2016

СПИСЪК

на членовете на Върховния македоно-одрински комитет

(март 1895 – февруари 1903 г.)

...През периода 1895 - 1903 г. са създадени и функционират 12 македонски (македоно-одрински) комитета – десет избрани на редовни или извънредни конгреси на МОО с поредна номерация от І до Х, и два, създадени след разцепленията в организацията през 1895 и 1902 година. Длъжностите, които заемат избраните в състава на комитета, са: председател, подпредседател, секретар, член-съветник, касиер и членове. На всеки един от конгресите се избират и резервни членове, които след подаването на оставка или при смърт на някои от титулярите на кометата заемат техните места.

 Най-общо комитетът ръководи цялостната дейност на МОО, а съставът му се избира за срок от една година от делегатите на съответния конгрес. Пред него ВМОК дава отчет и отговаря за извършеното за времето, за което е избран. Макар че официално МОО съществува едва непълни осем години (от март 1895 до февруари 1903 г.), през разглеждания период ВМОК променя името си сравнително често и фактически функционира с три различни имена...

Вижте списъка с членовете на ВМОК от март 1895 г. до февруари 1903 г.

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024