Излезе най-новият брой на сп. "Македонски преглед"

23/12/2016

Списание 
"Македонски преглед", 
кн. 3, 2016

Съдържание

1. Доц. д-р Наум Кайчев. Партийната система на Р Македония и обществено-политическата криза в страната през 2015–2016 г. ... 7 
2. Assoc. Prof. Naoum Kaytchev, PhD The Party system of the Republic of Macedonia and the socio-political crisis in the country in 2015–2016 ... 18 
3. Д-р Йорданка Тонева. От ОЗНА/УДБ-а в НР/СР Македония към „Управление за сигурност и контраразузнаване“ в Р Македония ... 29 
4. Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Хърватската историческа наука за Македония и Македонския въпрос ... 47 
5. Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Първият български буквар в Америка ... 71 
6. Докторант Антон Венев. Българо-албанските взаимоотношения от двете страни на демаркационната линия – 1941–1944 г. ... 93 
7. Гл. ас. д-р Радослав Михайлов Цонев. Разложки ли е банският диалект? ... 103 
8. Доц. д-р Георги Н. Николов. Проучванията на Васил Гюзелев за историята на Македония през средните векове (V–ХV в.). По повод на неговата 80-годишнина ... 115 

ИНТЕРВЮ 

9. Проф. Петър Шапкарев. Акад. Васил Гюзелев. Македония в моя живот и научното ми творчество ... 129 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

 10. Д-р Кирил Алексиев. Ценен документ за българо-турските отношения в началото на 1914 г. ... 133 
11. Коста Влахов. Българското малцинство в Гърция – обект на постоянна дискриминация и преследване ... 147 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

12. Гл. ас. д-р Янко Христов Николов, Г. Н. Цар Самуил. С., Изд. „Захарий Стоянов“, 2016, 224 стр. ISBN 978-954-09-1051-2 ... 151 
13. Д-р Георги Тренчев Николова, В., Р. Стоянова. Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859–1924). Кореспонденция, речи, спомени на съвременници“. С., Изд. „Петко Венедиков“, 2014 , 418 стр. с ил. ISBN 978-954-9870-68 ... 155 

 ВЕСТИ 

14. Доц. д-р Александър Гребенаров. Македонският научен институт с принос в отбелязването на 1100 г. от успението на Климент Охридски ... 159 
15. Д-р Володя Милачков. Национална научна конференция „Македония и македонския въпрос след Втората световна война“ ... 161

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024