Документи на ЦРУ за масовата екзекуция в Струмица през 1951 г.

19/04/2017

Реакцията в Струмица на екзекуцията от УДБА на петимата студенти

Доц. д-р Христо Милков

Резюме: Следващият доклад на ЦРУ, отразяващ събитията в Струмица, засяга „Реакцията в Струмица на екзекуцията от УДБ-а на петимата студенти” [30 ноември 1951]. Според него, „хиляди хора съпроводиха погребалното шествие в Струмица на петимата студенти, екзекутирани от УДБ-а близо до Добролос. Милицията беше неспособна да попречи на хората да влязат в гробището”. Телата са били изследвани на гробището от д-р Александър Белев, баща на една от жертвите, който е казал, че жертвите са били изтезавани и че студентите са били разстреляни от късо разстояние. По тялото на неговия син Борис е имало много натъртвания и две куршумени рани в главата. Градският комитет на комунистическата партия е бил много обезпокоен от реакцията на хората в Струмица на новината за смъртта на студентите и решават да свикат митинги в различни предприятия в Струмица, за да обяснят, че студентите съвсем законно са били убити, докато са се опитали да избягат в Гърция.

Информационен доклад
Страна: Югославия
Предмет: Реакцията в Струмица на екзекуцията от УДБ-а на петимата студенти
Дата на разпространение: 30 ноември 1951

1. Хиляди хора съпроводиха погребалното шествие в Струмица на петимата студенти, екзекутирани от УДБ-а близо до Дорлобос. Милицията беше неспособна да попречи на хората да влязат в гробището. Телата бяха изследвани в гробището от д-р Александър Белев, баща на една от жертвите, който твърдеше, че жертвите са били изтезавани и че студентите са били разстреляни от късо разстояние. Тялото на Борис Белев е имало много натъртвания и две куршумени рани в главата.
2. Градският комитет на комунистическата партия е бил много обезпокоен от реакцията на хората в Струмица на новините за смъртта на студентите и решават да свикат митинги в различни предприятия в Струмица, за да обяснят, че студентите законно са били убити, докато са се опитали да избягат в Гърция.
3. Ристо Пиличев, организационен секретар на градския комитет, получи нареждане да говори на митинг, свикан в тухлената фабрика на 16 август 1951. Пиличев каза на присъстващите работници, че студентите са били синове на родители от буржоазен произход. Той твърдеше, че Киро Топчев, баща на убития студент Стево, е бил кръчмар преди Втората световна война и е експлоатирал бедния народ; още повече, че Туше Жармов, баща на Георги Жармов, беше собственик на фабрика през Втората световна война и е експлоатирал своите работници. Той още твърдеше, че д-р Велев сега експлоатираше бедните хора и печелеше по 50 000 динара на месец от тяхната мизерия.
4. Пиличев каза, че тези лица не са били ликвидирани след войната, защото е имало надежда да подобрят своето държание в новото общество. На синовете на тези мъже им е било разрешено да посещават училища, но те са направили всичко на каквото са били способни срещу Комунистическата партия и държавата, затова е било правилно те да бъдат убити, докато са се опитвали да бягат в Гърция. Пиличев заплашва, че това ще се случи на всеки, който се опита да избяга от Югославия.

REACTION IN STRUMICA TO THE UDB EXECUTION OF FIVE STUDENTS
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r009200540015-9
----------------------------------------------

Условията в гимназията в Струмица

Представен е в развитие преподавателският състав на гимназията само в разстояние на половин година, като освен по предмети, са изложени и политическите пристрастия на учителите. Важно е да се отбележи, че в гимназията има предвоенно обучение – два часа един по теория и един практика. Оръжията за стрелковата подготовка са осигурени от военните. Впрочем, в Струмица е разквартирувана 48 пехотна дивизия. И в двата доклада се набива на очи, че комунистическата дейност в това елитно училище е неефективна, защото там има само няколко члена на младежката комунистическа организация и учениците не желаят да се включват в нейните дейности. Има едно противоречие, ако в първия доклад се твърди, че те били принудени да се включват, то в следващия, само шест месеца по-късно, пише, че не са, което води и до ниската ефективност.
Югославското правителство повежда кампания срещу гимназията, като от  1000 ученици допреди края на 1950, решава да намали броя на стипендиите и приемът се намалява близо на 500.

Информационен доклад
Страна: Югославия
Предмет: Условията в гимназията в Струмица
Дата на разпространение: 1 декември 1951
Дата на информацията: /Дата е почернена, заедно с цели параграфи и думи от текста/

1. Преподавателското тяло на гимназията в Струмица включва следните:
Александър Аговски, директор. Активен комунист.
Манов Димитров, география. Некомунист.
Слободан Николовски, македонски език. Няма политически пристрастия.
Анка Петрова, некомунист.
Някой си Константинов, естествени науки.
Един неидентифициран лейтенант, име Христо, предвоенно обучение.
2. Учениците имат два часа предвоенно обучение седмично, един по теория и един по практика. В строевата подготовка са използвани дървени пушки. Гимназията има за постоянна употреба само една пушка и един „Шмайзер”. Към края на учебната година има стрелкова практика с оръжия, предоставени от военните от Струмица.
3. Там има няколко комунисти сред учениците. Присъединяването на учениците към комунистите е незадоволително и неефикасно. Учениците се принудени да се включат в тази организация, но те се опитват да избягват да бъдат въвлечени в нейните действия.
1.Коментар: Възможно е да става дума за един германски „Шмайзер”.

CONDITIONS AT THE GYMNASIUM IN STRUMICA
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r009300400007-5

Информационен доклад
Страна: Югославия
Предмет: Струмишката гимназия

Дата на разпространение: 6 юни 1952
Дата на информацията: /Дата е почернена, заедно с цели параграфи от текста/

1. Струмишката гимназия е училище на осем години. Там има около 1000 ученици в училището допреди края на 1950, когато правителството реши да намали броя на стипендиите и приемът се намали близо на 500. Директорът на гимназията беше Георги Агов, член на комунистическата партия.
1. Следните лица бяха членове на преподавателското тяло на гимназията:
а/ Георги Данчев, бивш белоруски свещеник; инструктор по руски и психология;
б/ Някой си Илински, инструктор по руски и анатомия;
в/ Ница Караманолева, инструктор по македонски;
г/ Трайко Цветановски; инструктор по математика;
д/ Христо Хаджимишев, комунист; инструктор по физика и химия;
е/ Манол Димитров, инструктор по география; и
ж/ Блазо Цветанов, комунист, инструктор по история.
2. Младежката комунистическа организация в гимназията има само няколко членове, защото учениците не бяха принудени да се присъединяват.
3. Гимназията има ученически стол и цената на храната е 1,700 лева за месец.

STRUMICA GYMNASIUM
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r012300140005-9

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024