Партизацията - проблем №1 за Р. Македония

04/04/2017


 Доц. д-р Наум Кайчев


    Вътрешният живот на Република Македония не би могъл да бъде разбран, без да отчетем дълбоката партизация, която пронизва и определя цялостното функциониране на обществото и води до сериозни нарушения на демократичните принципи. Вместо постепенно да изостави традицията на партията-държава от югославско време, продължена от бившите комунисти от СДСМ, след 2006 г. новата управляваща партия ВМРО-ДПМНЕ възприе оригинала и дори го задмина. 

  Партизацията доминира държавната администрация, "независимата" съдебна система, органите за местно самоуправление, неправителствените организации, средствата за масова информация, дори формално независимите стопански субекти. На контрол и натиск е подложен не само дребният и средният, но също и едрият бизнес. Партизацията се наслагва върху по-фундаменталния проблем с господството на македонизма, идеология, според която населението на областта принадлежи в миналото и днес към отделна от българската, сръбската или гръцката народност. Това проблематизира отношенията с повечето съседи и по-важното - засилва ирационалните измерения и функционалните обществени разломи в македонската република. 

 Вместо да последва примера на Любчо Георгиевски и Владо Бучковски и да приеме подадената ръка от София за съвместно споделяне на общата ни история, премиерът Никола Груевски предпочита да задълбае в македонизма: да провъзгласи летището край Скопие за аеродром „Александър Велики“, да въздигне монументални паметници на Филип Македонски и на славния му син, да проведе всеобхватна „антиквизация“, според която коренът на днешните македонци не е в славяните, заселили се на Балканите през Ранното средновековие, а в древна Македония на Аминта, Филип, Александър и Персей. 

    Националното преформулиране предизвиква неприемане навън и нови подялби вътре, защото дори класическите македонисти от югославски ков се противопоставят на новите идентичностни постулати, съпровождащи съвременната македонистка вълна. 

 Целият анализ може да прочете тук.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024