Германски документи за Независимостта на България

22/09/2017

Доклад на посланика в Константинопол до райхсканцлера фон Бюлов в Берлин за становищата на турския печат относно събитията и политиката на Великите сили

Терапия, 7 октомври 1908 г. 

Турските ежедневници, излезли в деня след обявяването на независимостта на България, съдържат подробни обсъждания на българската постъпка и създаденото чрез нея положение. Общо взето, събитията се коментират спокойно въпреки строгото обсъждане. 

 С поведението на правителството, което в официално комюнике до печата изрази намерението си най-напред да протестира пред силите, които са подписали Берлинския договор, и да постави по-нататъшното си решение в зависимост от техния отговор, се изразява съгласие и се препоръчва спокойствие и благоразумие...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024