Евтим Янкулов за Охридско-Дебърското въстание

30/09/2017

Изглед към манастира "Свети Наум", 
втората половина на ХIХ в.
Спомени на Евтим Янкулов за Балканските войни и Охридско-Дебърското въстание 

(1912 - 1913)

Георги Н. Георгиев

Балканската война. Сръбската окупация в Западна Македония 

... Населението при разни случаи и срещи явно манифестираше своите български чувства. Сърбите не скриваха своите заключения и често споменаваха: 

"такива живи бугари нема и у Софийу". 

Селските общини с писмени рапорти и сведения за народонаселението им го представяха за българско. Започнаха вече ред брутални и насилнически прояви от сръбската власт срещу местните българи; като че ли България за сърбите беше неприятелска държава, а не съюзница...

 Целият материал по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024