Освобождението в Българския национален календар

25/02/2018

ПРАЗНИКЪТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР

През 1990 г. за български национален празник е обявен „Денят на Освобождението на България от османско иго“, 3-ти март. Оттогава до днес полемиките „за“ и „против“ не стихват. Вместо да изпълнява функциите си като символ на националното единство, националният ни празник се използва за поле на конфронтация и поляризация в обществото. Но как е било преди?

Какво място е заемала датата на подписването на Санстефанския мирен договор в официалната празнично-обредна система на българската държава? Какви страсти са разгаряли неговите чествания? Как се е развивал Българският национален календар през годините? Ретроспективният поглед, който беседата на проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров от Института за балканистика при БАН хвърля към честването на този празник в Българския национален календар от 1878 г. до наши дни ще даде отговор на тези въпроси, но със сигурност ще породи и още много други.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024