Пробивът на Добро поле и събитията от 1918 г.

18/09/2018

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЕРНИК НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

Под патронажа на 

Председателя на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война г-н Красимир Каракачанов - Министър на отбраната на Република България 

ПРОГРАМА  

18-19 септември 2018 г., гр. Перник 

ОК Дворец на културата, Конферентна зала 

Научен ръководител: доц. д-р Александър Гребенаров 

 „ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ, ПРОБИВЪТ НА ДОБРО ПОЛЕ И СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 1918 г.“ 

18 септември 2018 г. /вторник/ 

9.30 - 10.00 Регистрация на участниците 
10.00 - 10.30 Официално откриване на конференцията Първо заседание Председател: доц. д-р Александър Гребенаров 
10.30 - 10.45 акад. Георги Марков Институт за исторически изследвания - БАН „Ретроспекция /събитията/ на 1918 г.“ 
10.45 - 11.00 проф. д-р Веселин Янчев СУ „Св. Климент Охридски“ „Събитията от септември-октомври 1918 г.: Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат?“ 
11.00 - 11.15 проф. д.и.н. Тодор Петров ВА „Г. С. Раковски“ „Награди и награждавания в 26-ти пехотен Пернишки полк през Първата световна война“ 
11.15 - 11.30 доц. д-р Даниел Вачков Институт за исторически изследвания - БАН „Икономически проблеми и социално недоволство в България през Първата световна война“ 11.30 - 11.45 проф. д.и.н. Ярослав Рубаха Република Полша „Пробивът на Добро поле и неговите последствия в публикации на австро-унгарския печат /”Illustrierte Kronen Zeitung” и “Ilustrowani Kuryer Codzienny”/“ 
11.45 - 12.00 Радослав Симеонов, Министерство на отбраната Петър Бойчев, Исторически музей - Тутракан „Действията на 53-ти пехотен полк на Серетския фронт - 1917 г.“ 
12.00 - 12.15 Джордже Стошич Институт за защита на паметниците на културата - гр. Ниш, Република Сърбия ас. д-р Таня-Йоана Минкова Институт за исторически изследвания - БАН „Един поглед към мисията и делото на БЧК през Първата световна война. За милосърдието и поклонението“ Председател: доц. д-р Даниел Вачков Второ заседание 
14.00 - 14.15 доц. д-р Александър Гребенаров Македонски научен институт, ИИИ - БАН „За идеалите на Македонските българи преди и след Добро поле“ 
12.15 - 12.30 Дискусия 
12.30 - 13.30 Обяд 
14.15 - 14.30 доц. д-р Ангел Джонев РИМ - Кюстендил „Превземането на Главната квартира на Действащата армия и „спасяването“ на Кюстендил в края на Първата световна война“ 
14.30 - 14.45 Борислав Дичев гр. София „Българо-германски военни отношения през 1918 г. и катастрофата на Добро поле“ 
14.45 - 15.00 Симеон Цветков РИМ - Велико Търново „Отличителните значки на българските авиатори през Първата световна война 1915-18 г.“ 
15.00 - 15.15 Енита Василева Исторически музей - Исперих „Значими културни ценности от годините на Първата световна война във фондовете на ИМ - Исперих“ 
15.15 - 15.30 Мила Кръстева УНИБИТ „Ограничения на свободата на периодичния печат в България (1914-1918 г.)“ 
15.30 - 15.45 Ивелина Романова РИМ - Добрич „Проект NETWORLD като възможност за опазване и популяризиране на културното наследство от Първата световна война“ Трето заседание Председател: проф. д.и.н. Тодор Петров 
16.15 - 16.30 Николай Поппетров Институт за исторически изследвания - БАН Македонски научен институт „Митове за войната - 1918 г.“ 
16.30 - 16.45 Джордже Стошич Институт за защита на паметниците на културата - гр. Ниш, Република Сърбия „Още нещо за два паметника на войната в Царибродска околия“ 
16.45 - 17.00 доц. д-р Григорий Шкундин Академия МНЕПУ - Москва, Русия „Сепаративният изход на България от войната 1917-1918 г. - изплъзващ се мираж или пропусната възможност“ Георги Радославов гр. Перник „Ярки примери на героизъм и войнишки умения на 26-ти пехотен Пернишки полк през Първата световна война“ 
15.45 - 16.15 Дискусия и кафе-пауза Силвия Нотева РИМ - Перник „Държавни мини Перник по време на Първата световна война“ 
17.00 - 17.15 Дискусия и кафе-пауза 
17.15 - 18.00 Кръгла маса „Събитията през септември 1918 г. - метеж, въстание, бунт или опит за преврат“ 
18.00 Закриване на конференцията 
18.00 - 19.00 Посещение на Подземен минен музей 
19.30 Вечеря 

19 септември 2018 г. /сряда/ 

9.00 - 12.00 Посещение на Земенски манастир Посещение на експозиция „Войнишко въстание“ - гр. Радомир

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024