Цариградска посланическа конференция (1877)

14/11/2018

Стефан Грънчаров

На 20 януари 1877 г. се закрива Цариградската посланическа конференция на Великите сили, която решава да се създадат две автономни български области.

Западната област с главен град София, обхваща санджаците Софийски, Видински, Нишки, Скопски, Битолски, Серски и казите Струмица, Тиквеш, Велес и Костур и Източна област с главен град Търново включва санджаците Русе, Търново, Добруджа до устието на Дунав, Варна, Сливен, Пловдив и Лозенградска, Свиленградска и Елховска кази от Одринския санджак.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024