Райко Жинзифов (1839 - 1877)

13/11/2015

Стефан Грънчаров

Райко Жинзифов е роден на 15 февруари 1839 г. във Велес. Учи в родния си град и Битоля. През 1856 г. става главен учител в българското училище в Прилеп. Тук се среща с Димитър Миладинов и двамата повеждат борба срещу фанариотите, за утвърждаване на българския език в училището и черквата. 

През 1857 г. Жинзифов става учител в Кукуш. През 1858 г. с подкрепата на Д. Миладинов заминава да учи в Одеса, в Херсонската духовна семинария. Тук се запознава с Г. С. Раковски. В края на годината заминава в Москва, където през 1864 г. завършва Историческо-философския факултет на Московския университет. В Москва влиза в българската дружина „Братски труд” и участва в издаването на в. ”Братски труд” (1860 - 1862 г.) Преподава частни уроци и работи като библиотекар в Чертковската библиотека. После е назначен за преподавател по гръцки език в Лазаревския лицей и редовен гимназиален учител в Москва. През 1866 г. за кратко се връща във Велес, но после пак заминава за Москва. Получава руско поданство. Член е на Славянския комитет и на Етнографския отдел при императорското дружество по естествознание, антропология и етнография. 

През 1867 г. участва в Славянския конгрес в Москва. Подпомага финансово Българското книжовно дружество. Сътрудничи на периодичните издания „Московские ведомости”, „Современная летопис”, „Православное образование”, „День”, „Москва”. В тях помества статии по български проблеми и българска литература. През 1876 г. макар и болен иска да се включи в Априлското въстание. За нуждите на руската армия издава „Пътеводител по Македония”. През 1863 г. издава кн. „Новобългарска сбирка”, съдържаща оригинални и преводни стихотворения. През 1860 г. написва поемата „Прошетба”, а през 1870 г. поемата „Кървава кошуля”. Жинзифов е и литературен критик. През 1871г. в сборника на Н. В. Гербел „Поезията на славяните” публикува статии на Г. С. Раковски, Л. Каравелов, Д. Чинтулов и др. 

Събира и публикува фолклорни творби. През 1874 г. обнародва статията „За седенките, тлаката, годежа и въобще за обичаите”. В цялото си творчество Райко Жинзифов се опитва да запознае Русия с робската съдба на българите. Умира на 15 февруари 1877 г. в Москва.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024