Излезе кн. 2 на сп. "Македонски преглед" за 2018 г.

23/12/2018

СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, бр. 2, 2018 г. 

Проф. д-р Пламен Митев Руско-турската война 1877 – 1878 г., освобождението на България и зрелостта на българската историопис ............................................ 7
Prof. Plamen Mitev, PhD The Russo-Turkish War of 1877 – 1878, the Liberation of Bulgaria, and the Maturity of Bulgarian Historiography .................................................................. 17
Доц. д-р Георги Н. Николов 1018 г. – последната година от историята на ранносредновековното българско царство .................................. 27
Доц. д-р Емануел Мутафов Още за връзката на византийския император Василий ΙΙ с България и българите ...................................................................... 45
Докторант Владимир Митов Град Кратово през XVI в. и Св. Георги Нови Софийски ................ 55
Гл.ас. д-р Росица Лельова Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908 – 1909) ....................................... 71
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров Нишката епархия на Българската православна църква 1915 – 1918 г. ........................ 79
Николай Поппетров Десет години след Ньой – акциите на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ по националния въпрос 1928 – 1929 г. .............................................. 95
Доц. д-р Георги Митринов Антропонимични данни за село Абланица, Неврокопско, в османски данъчни регистри от XV век ........................................... 111
Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова Топонимията на Царибродско ‒ свидетелство за национална идентичност ............................................................... 119

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Д-р Йордан Симов Спомени за ВЗРО „Въртоп“ и за Асен Николов ........................................................................................ 143

РЕЦЕНЗИИ 

Николай Поппетров – Ярослав Рубаха. Полското списание „Славянски свят“ за България от края на ХIХ и началото на ХХ в. Т. I: Списание „Славянски свят“ за обществено-политическото развитие на България. С., Македонски научен институт, 2018, 268 с. с ил. ISBN 978-619-7377-05-7 ..................................................... 161

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024