Излезе 3-та книжка за 2018 г. на "Македонски преглед"

25/01/2019

Списание "Македонски преглед", 2018, кн. 3

Съдържание:

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев Македонският въпрос – един пример за постигане на български национален консенсус ........................... 7 

Prof. Trendafil Mitev, DSc The Macedonian Question – One Example of Achieving a Bulgarian National Consensus ...................................... 15 

Проф. д.ист.н. Илия Тодев Българското просветно движение в Македония през Възраждането ....................................................... 23

Проф. д.ист.н. Ярослав Рубаха (Полша) Македонският въпрос в научната дейност на Славянския клуб в Краков (1901 – 1914 г.) ................................. 33 

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров България в Първата световна война (1915 – 1918). Опит за равносметка след 100 години .............................................. 45 

Доц. д-р Иван Петров Кризата в българската армия през пролетта и лятото на 1918 г. ...................................................... 67 

Докторант Дарина Илиева Из личните архиви на български офицери – членове на Българската академия на науките, съхранявани в БАН ............................................................................. 77 

Георги Луков, Марина Калчева Дейността на Министерството на войната за издирване, опазване и възстановяване на военните паметници, гробища и гробове в Македония между двете световни войни .............................................................. 85 

Проф. д-р Лучия Антонова-Василева Езикът на българите в Косово ........................................................... 93

Проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова Родови имена от Царибродско – част от българската антропонимна система ............................................ 103 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Д.ист.н. Виктор И. Козодой, Институт истории СО РАН, Россия «...Насильственный переворот является единственным и последним средством...» (К событиям военно-государственного переворота в Болгарии 9 июня 1923 г. Письма А. И. Гучкова генералу П. Н. Врангелю, 1922 – 1923 гг.) ....... 117 Доц. д-р Христо Милков Писма на военнопленници в България (1915 – 1917) – сборник документи от царската придворна печатница .......................... 125

Нуридин Ахмети (Косово) Скъндербег на страниците на „Календари комбиар“ .......153

 РЕЦЕНЗИИ 

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров – Петър Кърджилов. Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912 – 1918). – Македонска библиотека No 50. С., Македонски научен институт, 184 стр. с илюстрации, ISBN 978-619-7377-07-1 ........ 157

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024