Българо-албански политически отношения (1908 - 1915)

06/03/2019

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор......................................................... 5

Първа глава

Идеите за българо-албанско съглашение от Хюриета до Балканската война (1908–1912)................................................................ 19

Втора глава

Българо-албанската „взаимност” през Балк. войни (1912–1913)...........74

Трета глава

„Третата Балканска война” или българо-албанското въстание против Кралство Сърбия, 1913 г....................................................................................120

Четвърта глава

Хуманитарни и етнодемографски последици от въстанието............173

Пета глава

ВМОРО, македонският въпрос и албанският лъч на българо-турските отношения след Балканските войни.................................................................215

Шеста глава

Начало на българската дипломатическа мисия в Албания................272

Седма глава

Българското национално дело в Княжество Албания и албанската политика на Царство България (1913–1914)...................................................306

Осма глава

От разпада на албанската държава до българската намеса в Първата световна война (1914–1915)..............................................................................367

Заключение.......................................................................................................416
Резюме на английски език..............................................................................423
Резюме на албански език................................................................................430
Именен показалец............................................................................................437
Показалец на северноалбански кланове......................................................449
Географски показалец.....................................................................................450

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024