Фотодокументален албум от архива на ген. Георги Тодоров

30/03/2019

Исторически музей – Дупница 
Македонски научен институт 

ФОТОДОКУМЕНТАЛЕН АЛБУМ ДОКУМЕНТИ И СНИМКИ ЗА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ОТ АРХИВА НА ГЕН. ГЕОРГИ ТОДОРОВ

ГЕНЕРАЛЪТ ОТ ПЕХОТАТА ГЕОРГИ ТОДОРОВ 

Генералът от пехотата Георги Стоянов Тодоров е един от малцината български офицери, взели участие в пет последователни войни, отдал 42 години от живота си в служба на родината. Руско-турската война от 1828 – 1829 г. поставя в изключително тежко положение българското население в Източна България. Оттеглянето на руската армия предизвиква масова бежанска вълна към Северна Добруджа и Влашко. Заедно с руските войски, от Сливен на север се отправя и семейството на Мартин Тодоров – дядо на генерала. То се установява в град Болград – Бесарабия. По нареждане на руското правителство бежанците получават земя, която да спомогне за изхранването им. Мартин Тодоров започва да упражнява занаята терзийство (шивачество), с който се е занимавал преди да напусне родината си. Този занаят наследява неговият най-голям син – Стоян. 

Младежът с упоритост и старание скоро отваря свой дюкян, където работи самостоятелно, а освен това го превръща в магазин за продажба на манифактурни стоки. Стоян Тодоров сключва брак с Мария Грекова, дъщеря на видния търговец от Болград – Панайот Греков. Фамилията Грекови е от Станимака (дн. Асеновград) и се преселва в Бесарабия през първата половина на XIX век. Панайот Греков е един от попечителите на първата българска гимназия, открита през 1859 г. в Болград, а също така е и спомоществовател на издавания от Георги Раковски вестник „Дунавски лебед“. По-късно в освободеното отечество синът му, Димитър Греков, е значим политически деец от края на XIX и началото на ХХ век – депутат, председател на Народното събрание, министър и министър-председател. 

Първият син на Стоян и Мария Тодорови се ражда на 10 август 1858 г. и е кръстен Георги. Покъсно семейството се разраства с още четирима синове и една дъщеря. Всички те остават ярка следа в развитието на следосвобожденска България. Вторият син е академик Александър Теодоров – Балан, езиковед, литературен историк и библиограф, действителен член на Българската академия на науките, ректор на Софийския университет...

Целият материал четете по-долу:

   

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024