От Велика България към Ньойската трагедия

02/04/2019


                                             Николета Войнова

На 27 март 2019 г. се състоя среща от семинара по история към Младежкия клуб „Даме Груев” към Македонския научен институт. Лекторът – ас. Николай Поппетров анализира политическата концепция за „Велика България” по време на Първата световна и проследи пътя на страната след края на войната и наложените клаузи от Ньойския диктат.

В основни линии очерта българската външна и вътрешна политика през Първата световна война. Наблегна на отношенията със съюзниците, като бе приведена кореспонденция на Никола Жеков – Главнокомандващият българската армия през войната и на генерал Константин Жостов. Ас. Поппетров подчерта за подценявянето на България от страната на Австро-Унгария и Германия и съпостави по- неблагоприятното положение на  българските войски в продоволствен план в сравнение с останалите страни от Централните сили. В лекцията се очертаха възможните териториални придобивки при съюз с Антантата и Централните сили.

Изведени бяха геополитическите интереси на Русия, Великобритания и Франция, които нямат пресечна точка с българските. Във вътрешнополитически план бе обърнато внимание на отношението на политическия елит към цар Фердинанд, провъзгласен за единствен виновник за националните катастрофи. Обект на разсъждение бе и липсата на пропаганда на националната кауза, преследвана във войната сред неутралните страни.

Лекторът посочи чуждестранни учени и общественици обявили се в защита на България след края на Първата световна война. В края на лекцията бяха обсъдени демонстрациите против Ньойския договор и натискът на балканските държави срещу всяка акция, предприета в България против „мирните договори”. В дискусията студенти отправиха въпроси за причините за политическата ориентация на България на страната на Централните сили и отношенията на страната с останалите балкански държави след края на войната.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024