Честване на Гоце Делчев в СУ "Св. Климент Охридски"

13/05/2019

Николета Войнова 

 На 9 май 2019 г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе отбелязана 116-годишнината от гибелта на българския революционер Гоце Делчев. Инициативата за провеждането бе на Ансамбъла „Гоце Делчев“ със съдействието на Македонския научен институт. 


Събитието бе открито с приветствие от г-жа Маргарита Недкова – ръководител на Ансамбъл „Гоце Делчев“. Председателят на МНИ – доц. д-р Александър Гребенаров, изнесе реч за делото на Гоце Делчев. В изложението се наблегна на спомените на съратниците на Делчев, сред които Христо Силянов, Климент Шапкаров, Васил Пасков и др. революционни дейци, възпитаници на Университета. 

Припомни се и за събирателската дейност на акад. Любомир Милетич – многогодишен
ректор на СУ, председател на БАН и на МНИ, популяризирал делото на Г. Делчев чрез издадените от Института 9 книги от поредицата „Материали за историята на македонското освободително движение”. 

Обърна внимание и на основополагащите статути, които Г. Делчев е сътворил (Устав и Правилник на БМОРК) или преработил (Правилник за четите на ВМОРО), както и на цялостната му кореспонденция, която също е на книжовен български език. 


Намира опитите на историците в Р Северна Македония да променят българската националност на Г. Делчев, за да впишат името му в т.нар. македонска история, като смехотворни и неотговарящи на историческата истина. Младежкият клуб „Даме Груев“ към МНИ изготви презентации с писма от и до Гоце Делчев, както и цитати от спомени за него, а председателят на Клуба – Николета Войнова, представи някои моменти от биографията му. 

Михаил Развигоров – председател на „Българско сдружение на родовете от Македония“ (БСРМ), разказа за отношенията между неговия дядо – именитият щипски революционер Мише Развигоров, и Г. Делчев, както и да някои проблеми освободителното движение на македонските българи. 

 Програмата продължи с хора и песни от Ансамбъл „Гоце Делчев“, Женски хор „Елица“, ВИГ „Акустика“ и „Чинари-джуниър“. Изпълнени бяха песни, посветени на Гоце Делчев и традиционни хора от географска област Македония. На събитието присъстваха заместник-деканът на Историческия факултет на Софийския университет – доц. д-р Георги Николов, преподаватели, множество студенти, ученици и граждани.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024