Никола Спасов Малешевски (1850–1945). Живот и дело

03/06/2019

Славчо Гоцев. Никола Спасов Малешевски (1850–1945). Живот и дело. С., Народно читалище „Кузман Шапкарев –2009“, 2019, 164 с. ISBN 978-954-92400-5-4. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, 5.

Николай Поппетров

Изданието включва биографичен очерк и документално приложение. Представен е животът на Никола Малешевски, дългогодишен деец на ВМРО, пунктов отговорник в Дупница. Личност организирана, енергична, упорита, изцяло посветена на делото. Жизненият път и революционната дейност на Малешевски са типичен пример за пълна отдаденост на една кауза. 

Неговата активност е свързана с четническото движение в Македония и преди всичко с Илинденското въстание от 1903 г. Един от акцентите на биографичния текст е поставен върху интензивната кореспонденция между Малешевски и Гоце Делчев. Биографията обогатява представите за дейците на ВМОРО, изявили се във времето до Първата световна война. Документалното приложение съдържа 105 текста – писма, телеграми и др. от и до Никола Малешевски от различни дейци на ВМОРО като Борис Сарафов, Дамян Груев, Наум Тюфекчиев, Димитър Тодев и др. Основния масив на кореспонденцията е преписката с Гоце Делчев. Писмата отразяват както моментното състояние на организацията, текущи делови въпроси, така и светогледа на Делчев. 

Те са важен източник за ситуацията във ВМРО и в Македония в периода 1897–1902 г. Писмата на Малешевски до Делчев представят множество подробности от дейността на организацията, отразяват ежедневната работа на пунктовия началник. Като цяло документалното приложение има стойността на първокласен извор за революционното движение от последните години на ХІХ и първите години на ХХ в. В него намират отражение такива дейности като осигуряване на оръжие, усилия по обезпечаване на дисциплината в организацията; показани са настроенията на населението, наличието на междуличностни противоречия; откроени са схващания по актуални въпроси. 

Множество сведения допълват образите на отделни революционни дейци, преди всичко на Гоце Делчев. Разширява се и представата за общата атмосфера в революционната организация, в пограничния пункт, както и сред населението. Допълва се и картината на различията между революционните дейци, на противоречията между представителите на Вътрешната организация и на Върховния комитет. Текстовете съдържат и много сведения за трудностите, с които постоянно се сблъскват дейците на организацията. 

В по-тесен план – документите обогатяват образа на Никола Малешевски, представят на моменти в детайли неговата активност. Те документират многообразието от прояви, схващания, подходи, характерни за епохата. Работата е от значение за всеки, който желае да навлезе в някои детайли на революционното движение в годините около Илинденско-Преображенското въстание.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024