Албански политици в Северна Македония: Скопие да изпълни българските искания

03/11/2019

Мнението на албански експерти за българските условия спрямо Република Северна Македония  

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 10

д-р Антон Панчев

В медиите на албански език в Република Северна Македония и в Република Албания се отделя място за анализ на отношенията между София и Скопие в светлината на започването на преговорите за членство в ЕС, както и за работата на българо-македонската Комисия по историческите и образователните въпроси. Две са основните посоки на този анализ, осъществяван от албански журналисти, историци, дипломати и политици. 

Първо, какви са перспективите пред членството на Република Северна Македония в ЕС при евентуална липса на решение на спорните въпроси с Република България. Второ, каква стратегия е нужно да се изработи за защита на интересите на албанците в Република Северна Македония. Всички албански журналисти, експерти и общественици, които се занимават с този въпрос, се обединяват около тезата, че София е напълно сериозна в своите намерения да блокира преговорния процес на Република Северна Македония за членство в ЕС, ако в Скопие не изпълнят българските условия. 

За политическите представители на албанците в Република Северна Македония е важно страната да преговаря успешно за членство в ЕС, като е доминиращо мнението, че българските условия трябва да се изпълняват от управляващите в Скопие при всички случаи. Голяма част от изказалите мнение смятат, че българските позиции и искания по историческите въпроси са напълно основателни и справедливи. 

Дори албанските общественици, които приемат, че съществуването на „македонски народ“ и на „македонски език“ няма как да бъде отречено в съвременността, критикуват тенденциите и опитите на македонските историци да изкривяват фактите и да създават идентичност, основаваща се на фалшификации. Същевременно се отправят призиви към албанските партии, образователни и културни центрове и институции също да разработят стратегия за защита на колективните права на албанците и за решаване на спорните въпроси по исторически теми между албанските и македонските историци.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024