Именити учени дискутират Ньойския диктат

27/11/2019

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН 

 МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

 ПРОГРАМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

 „100 ГОДИНИ ОТ НЬОЙ“ 

 Под патронажа на г-н Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната на Република България 

 27 ноември 2019 г. Зала „Тържествена“ на Централния военен клуб 
София, бул. „Цар Освободител“ №7 27 ноември (сряда) 2019 г. 

9.00–9.30 Регистрация на участниците в Централен военен клуб 
9.30–9.45 – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА В ЗАЛА „ТЪРЖЕСТВЕНА“ ПРИВЕТСТВИЯ 

 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ 

Председател: доц. д-р Александър Гребенаров
9.45–10.00 Слово на академик Георги Марков
10.00–10.15 доц. д-р Александър Гребенаров (ИИстИ – БАН) – „Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой“
10.15–10.30 проф. д.и.н. Трендафил Митев (УНСС) – „Двете опорни точки на надеждата сред българската патриотична емиграция в Америка. (Есента на 1918 – лятото на 1919 г.)“
10.30–10.45 проф. д.и.н. Светлозар Елдъров (ИБ с ЦТ – БАН) – „Ньойският диктат и транс–формацията на официалната празнично-обредна система на Царство България, 1919 – 1944 г.“ 10.45–11.00 проф. д.и.н. Димитър Саздов (УНСС) – „Последиците за България от политическия избор през лятото на 1915 г.“
11.00–11.15 Представяне на изложба – „Българите в Западните Балкани през ХІХ – ХХІ век“ – доц. д-р Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН). Изложбата е по проект на ИИстИ към Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката.
11.15–11.30 Кафе пауза

 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

 Председател: проф. дин Тодор Петров

11.30–11.40 доц. д-р Стоян Германов (МНИ) – „България след Ньой (1919–1925)“.
11.40–11.50 гл. ас. д-р Георги Георгиев (ИИстИ – БАН) – „Геоикономически перспективи на Царство България, според експертни оценки на секцията за стопански проучвания при Щаба на действащата армия по време на войната“
11.50–12.00 гл. ас. д-р Стоян Николов (ИПИО, ВА ,,Г. С. Раковски“) – ,,Българските пленници в Гърция след Първата световна война“
12.00–12.10 Радослав Симеонов (експерт – МО) – „Заложничеството през 1918 г. – трагичният епилог на Сборната дивизия“
 12.10–12.20 гл. ас. д-р Слави Славов (ИИстИ – БАН) – „Един варненски инцидент от периода на съглашенската окупация (1919 г.)“
12.20–12.30 доц. д-р Димитър Митев (ИИстИ – БАН) – „Ньойският договор в системата на Версайската следвоенна уредба“
12.30–12.40 проф. Мемли Красничи (Албаноложки институт – Р Косово) – „Един британски документ за възстановяването на независимостта на Албания през 1918 г.“
12.40–12.50 д-р Фабио Бего (Roma Tre University) – „Влиянието на Ньойския договор върху българо-албанските отношения (1919–1923)“
12.50–13.00 д-р Чаба Зжебьок (Институт по история, Унгарска АН) – „The Macedonian issue between 1921 and 1934 – through the eyes of Hungarian diplomacy in Sofia“

13.00–14.00 Обедна почивка

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ 

Председател: проф. д.и.н. Трендафил Митев 

14.00–14.10 Николай Поппетров (ИИстИ – БАН) – „Ньой – реалност, мит и история“
14.10–14.20 проф. д.и.н. Тодор Петров (НВИМузей) – „Ньойският договор 1919 г. и социалният статус на българските офицери“
14.20–14.30 Николета Войнова (СУ „Св. Кл. Охридски“) – Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт от Централна и Източна Европа в защита на българската национална кауза преди и след Ньой“
14.30–14.40 доц. д-р Румен Караганев (ИИстИ – БАН) – „Следвоенните регулации по Дунав и България 1919 – 1934 г.“
14.40–14.50 доц. д-р Ангел Джонев (РИМ–Кюстендил) – „Ньойският договор и Кюстендилският край“
14.50–15.00 д-р Виолета Костова (Хасково) – „Бежанци и миграции в Хасковски регион след Ньой “
15.00–15.10 Ани Златева (ИИстИ – БАН) – „Народът и Свещеният огън на българските царе срещу Ньой“
15.10–15.20 д-р Володя Милачков (ИИстИ – БАН) – „Академично дружество за борба против Ньойския мирен договор“
15.20–15.30 д-р Сия Никифорова (ИИстИ – БАН) – „Отражението на Ньойския мирен договор върху социално-икономическото състояние на България след Голямата война“
 15.30–16.00 Кафе пауза 

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

 Председател: проф. д.и.н. Светлозар Елдъров

16.00–16.10 Иван Николов (КИЦ–Босилеград) – „Съдбата и бъдещето на българите в Западните покрайнини“
16.10–16.20 Людмила Зидарова, Елена Бугарчева (МНИ) – „Митарствата на Царибродското читалище“
16.20–16.30 проф. д-р Анна Чолева-Димитрова (ИБЕ – БАН) – „Родови имена и родова памет в Царибродско“
16.30–16.40 проф. д-р Лучия Антонова-Василева (ИБЕ – БАН) – „Лексиката на Раховец, Призренско като свидетелство за същността на местния говор „bugarishtja“
16.40–16.50 Евгений Еков (ДА „Архиви“) – „Българската диаспора. Изводи и оценки за работата с българските национални малцинства при променените    условия“
16.50–17.00 Маргарита Цачева – „Ньойският договор – „мир на мъст“
17.00–17.10 Силвия Нотева (РИМ–Перник) – „България се бои само от Бога“. Експедиция до паметника-чешма, построен от 26-и пехотен Пернишки полк през 1916 г. в подножието на Сенгелова планина. След Ньойския договор паметникът-чешма остава в Северна Гърция. 17.10–17.30 Дискусия

17.30 ЗАКРИВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ЧАСТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА и ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ХОРА НА НГДЕК „СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“

 28 ноември (четвъртък) 2019 г. 8.00–17.00

Посещение на културно-исторически обекти, разположени на територията на област Перник, област Кюстендил и др., свързани с края на Първата световна война.


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024