Македонско студентско дружество „Вардар“

21/02/2020

100 години от основаването на Македонско студентско дружество „Вардар“ – легална, академична организация на студентите бежанци от Вардарска и Егейска Македония, следващи в Софийския университет. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 2

Д-р Володя Милачков

Дружеството е основано през февруари 1920 г. Целта му е да работи за организирането и издигането на студентите от Македония в културно-просветно и обществено-политическо отношение и да се бори за осъществяване на принципа за автономия на Македония. За постигане на целите си то си служи с културно-политически средства – организиране на беседи, вечеринки, концерти, печатни издания, изпращане на петиции, меморандуми и пр. до световни организации. „Вардар“ се ръководи от петчленно настоятелство, избирано от общо годишно събрание с едногодишен мандат.

Пръв председател на дружеството е Иван Михайлов от с. Ново село, Щипско. В първото настоятелство влизат още Илия Бугарчев от Дойран, Йордан Чкатров от Прилеп, Кръстьо Велянов от Крушево, Зора Здравева от Щип и Стоян Карамихайлов от Сярско. За председатели в следващите години са избирани Йордан Чкатров, Васил Шалдев, Кирил Дрангов, Асен Аврамов, Любен Димитров, Петър Ацев, Живко Гелев.

Дружеството е сред учредителите на Македонския студентски съюз в чужбина (1925 г.) и негов активен член. През 1925 г. то създава Помощен институт, който ръководи международната му дейност. Основан е и специален фонд „Пропаганда в чужбина”, в който са събрани над 1,2 мл. лв. През 1926 г. е приет нов устав, който дава право на студенти бежанци от всички висши училища в България да членуват в дружеството. 

През 1929 г. то създава свой клон във Варна, а членският му състав е над 400 души. Негов печатен орган е в. „Вардар“. Дружеството издава и поредицата сборник „Илинден“, посветена на Илинденско-Преображенското въстание, от която излизат 10 книжки, а също десетки книги, брошури, албуми и др. по Македонския въпрос. На дружествените издания сътрудничат български и чуждестранни учени, журналисти и общественици като проф. Л. Милетич, проф. Ст. Младенов, С. Радев, Н. Бъкстон, Л. Ламуш и др. 

Вардарци провеждат ежегодно агитационна седмица за пропагандиране на българската кауза в Македония. Те честват 6 май като свой патронен празник и Ден на падналите за свободата на Maкедония младежи. Дружество става школа за подготовка на кадри за всички легални и нелегални освободителни организации на македонските българи. След 1928 г. „Вардар“ прави усилия за изясняване пред българската и международната общественост на причините, довели до разцеплението във BМРО. Студентското дружество застава на страната на ВМРО – Ив. Михайлов. През 1934 г. то е разтурено от правителството на деветнадесетомайците. Негов наследник и продължител е студентска корпорация „Шар” (1936–1944).

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024