МНИ избра нов председател и ръководни органи

29/07/2020

Сн. Докторант Владимир Митов, научен секретар 
на Македонския научен институт
 На 29 юли 2020 г. в Централния военен клуб в София се състоя отчетно-изборно Общо събрание на Македонския научен институт. Въпреки усложнената епидемиологична обстановка то беше беше масово посетено от членовете на института, които милеят за неговото настояще и бъдеще. 

 След задълбочено и продължително обсъждане бяха приети отчетите на досегашния Управителен съвет и на Контролната комисия за периода 2017–2020 г. По силата на Устава на МНИ след двата изключително успешни изпълнени мандата досегашният председател доц. Александър Гребенаров няма право да бъде преизбиран. 

 Бяха издигнати две кандидатури за председател: на доц. Георги Н. Николов, историк от СУ „Св. Климент Охридски“, по произход от Охридско, и на проф. Илия Гюдженов, математик от ЮЗУ „Неофит Рилски“, по произход от Неврокопско. След проведено тайно гласуване доц. Г. Николов бе избран за нов председател на Македонския научен институт с 32 гласа, докато за проф. Ил. Гюдженов гласуваха 25 члена на Общото събрание. 

Избрани бяха също така новите колективни органи на института – Управителен съвет, Научен съвет и Контролен съвет. 

 Още същия ден се проведе първото заседание на новоизбрания Научен съвет и Управителният съвет на МНИ се конституира в следния състав: 

1. Доц. д-р Георги Н. Николов – председател 
2. Доц. д-р Наум Кайчев – заместник-председател 
3. Проф. д ф н Анна Чолева-Димитрова – член 
4. Доц. д-р Александър Гребенаров – член 
5. Д-р Георги Георгиев – член 
6. Костадин Филипов – член 
7. Владимир Митов – научен секретар

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024