Албанските очаквания за преброяването на населението в Р Северна Македония

30/10/2020

Преброяване на населението в Република Северна Македония и очакванията на албанската общност 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 10

Д-р Антон Панчев

Преброяването на населението и домакинствата в Република Северна Македония се очаква да бъде извършено през месец април 2021 г., въпреки че към края на месец септември т.г. все още нямаше започнала официална процедура в парламента на страната за приемането на Закона за преброяването на населението. Това ще бъде първото преброяване на населението в тази държава след 2002 г., тъй като през 2011 г. то беше прекъснато с решение на правителството на страната. 

Сред албанските анализатори има различни мнения за провала на преброяването през 2011 г., като най-поддържаната хипотеза е, че ключови политически представители на двете най-големи групи от населението са били поставени в известност, че очертаващата се етническа картина е била в противоречие с предварителните очаквания за дела на деклариралите се за „македонци“ и „албанци“, което би могло да се отрази на етнополитическия характер на държавата. Въз основа на този опит сред албанските анализатори съществуват опасения и относно успешното извършване на предстоящата регистрация на населението. 

Техническите параметри на преброяването в общи линии са изяснени. Според Зирап Адеми, заместник-директор на Държавната статистика, преброяването се предвижда да се извърши според принципа на „постоянното местожителство“. 

Част от него ще бъдат всички лица, които живеят в държавата и чужденците, които пребивават в страната повече от една година. Гражданите на РСМ, които живеят извън страната, ще могат да се регистрират чрез електронната форма. Във формулярите ще има графи за етническа принадлежност, за религия и майчин език. За преброяването на терен ще се ангажират над 2600 лица, докато регистрацията ще се извършва в електронен формуляр, достъпен на 7 езика на общностите в страната. 

Търгът за осигуряването на техническите съоръжения е приключил, като правителството трябва да предвиди бюджет за персонала и за други разходи. Целият процес се очаква да струва около 8.5 милиона евро. Липсата на точни данни за етническия състав на населението на Република Северна Македония води до редица политически спорове за конституционния статут на албанците в тази държава, като най-добрият пример е за прословутите „20%“ в Закона за употреба на езиците, който позволява употребата на езика на дадена етническа общност в публичната сфера, ако тя съставлява поне 20% от населението в определена административна единица на страната. 

По тази причина албанците в Република Северна Македония възлагат големи надежди за бъдещето преброяване, от което очакват да увеличи официалния брой на албанците в Република Северна Македония и да им предостави допълнителни аргументи в борбата за повече конституционни права. Министър-председателят Заев вече заяви, че дори да се регистрират някакви по-съществени отклонения в дела на различните общности сред общото население, това няма да доведе до промени в Охридското споразумение от 2001 г., както и в други официални документи, отнасящи се до колективните права на отделните етнически групи в Република Северна Македония. 

 Въпреки това, албанските партии и обществени организации, които по един или друг начин ще бъдат ангажирани с процеса на преброяването, ще положат всички усилия да контролират неговата правилна реализация, както и обработката на данните. При нормативната подготовка на преброяването албанските политически представители и особено тези в управлението ще се опитат да решат един много важен проблем за цялата албанска общност, който е свързан с факта, че има жители на Република Северна Македония от албански произход, които живеят от десетилетия в тази страна и все още не са получили гражданство, въпреки че отговарят на законовите критерии. Ако успеят да прокарат нужното решение, това със сигурност ще увеличи броя на албанците в Република Северна Македония.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024