Софийската "Алма матер" и Битолският университет почитат съвместно свети Климент Охридски

25/11/2020

Софийският университет и Битолският университет, които от двете страни на границата, освен академичната мисия, споделят и името на книжовника, учителя, епископа, великия свети Климент Охридски, тази година ще отпразнуват заедно патронния празник, който се чества на 25 ноември в Република България и на 8 декември в Република Северна Македония. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 11.

Ректорите проф. дфн Анастас Герджиков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Сашо Коруновски от Университета „Св. Климент Охридски“ в Битоля ще имат общи видео адреси и обръщения. 

Двата университета ще организират съвместна научна интердисциплинарна конференция на тема „Измерения на компетентността“ на 3, 4 и 5 декември в София, която чрез съвместен научен програмен и организационен комитет, с участието на много преподаватели с доклади и изследвания, ще доведе до издаване на съвместен сборник с доклади. 

Дейностите в чест на съвместния патрон, както и други допълнителни, които ще последват, се основават на подписания Меморандум за разбирателство и са част от споразумението, постигнато през март тази година по време на срещата между двете университетски делегации, на която от македонската страна присъстваха ректорът проф. д-р Сашо Коруновски и заместник-ректорът проф. д-р Марян Гюровски, а от българска страна – ректорът проф. дфн Анастас Герджиков и заместник-ректорът чл. кор. проф. дфзн Николай Витанов. 

Всички тези групи дейности са във връзка с укрепването и насърчаването на двустранното сътрудничество: обмен на знания и опит, съвместна работа в повече области от общ интерес като преподаване, изследвания, съвместни публикации, обмен, мобилност на персонал и студенти, организиране на лекции на гост-лектори, съвместни събития, конференции, кръгли маси и други форуми, посещения на гостуващи професори и особено подготовка на кандидатстване с проекти и участие в съвместни проекти в рамките на европейски и други програми за съвместно академично и научноизследователско сътрудничество.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024