За пръв път: Българската държава започва да подпомага малцинството ни в Косово

31/12/2020

Българската държава финансира образователни инициативи в Призренско

Източник: Бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 12.

Николай Иванов 

Официална София за пръв път ще подпомогне финансово организациите на българите в Косово. Това ще стане в рамките на програмата ,,Подкрепа на организации на български общности с българско самосъзнание“ като бенефициенти са организациите на нашенците „Обединени българи в Косово“ и „Културно-просветно дружество на българите в Жупа, Подгора и региона“. 

 Проектите се изпълняват във връзка с решение на Министерския съвет за изпълнение на Програма за подкрепа на организации на български общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание. В средата на декември българският посланик в страната Христо Гуджев подписа четири споразумения за изпълнение на проекти по програмата „Помощ за развитие“ за Косово на обща стойност над 100 000 лв. 

Предвижда се с част от тях да бъде изградена „училищна лаборатория по физика и астрономия“ в гимназия „Джон Бузуку“ в Призрен, да се обособят „лаборатории по естествени науки“ в училище „Дардания“ в Пея и да се създадат градини в двадесет и две училища във въпросната община.

1 коментара:

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024