Нови законодателни инициативи подобряват положението на албанците в Република Северна Македония

06/01/2021

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 12

 Д-р Антон Панчев

 Албанската опозиция в Република Северна Македония в лицето на партия „Съюз за албанците“ и партия „Алтернатива“, които запазиха своята коалиция и след парламентарните избори, ще инициира конституционни промени, с които да се измени статутът на албанския език в конституционните разпоредби, както и да се премахне от употреба обозначението „език на общност от 20%“, както и терминът „език, който е различен от македонския“. 

От двете опозиционни албански партии са декларирали пред вестник „Коха“, че комисиите на партийно ниво подготвят инициативата с нужните допълнения за конституционни изменения и се очаква техните депутати да ги внесат за разглеждане в парламента на Република Северна Македония преди края на тази година. Албанските партии, които са част от управляващата коалиция – Демократичният съюз за интеграция и Движението „Беса“, също ще подкрепят тези изменения. 

От ДПМНЕ са потвърдили, че са готови да не се противопоставят на една подобна инициатива. Това е голяма промяна в позициите на тази партия, тъй като при конституционните изменения в началото на 2018 г., които се отнасяха до правото за използване на езиците на етническите общности, които са над 20% от населението в даден регион, ДПМНЕ беше категорично против. Когато Законът за езиците се гласуваше в парламента от ДПМНЕ внесоха над 35 000 допълнения с цел да блокират неговото приемане. 

Очевидно от тази партия също търсят сближаване с албанските политически сили, за да подобрят своите перспективи за евентуално бъдещо коалиционно управление с тях. За одобряването на тези конституционни допълнения е необходима подкрепата на поне 80 депутати, което изглежда постижимо на този етап, защото всички парламентарни партии, освен „Левица“, са изразили подкрепа в някаква степен за подобни изменения. Едно друго предложение за законодателна промяна от двете опозиционни албански партии предизвика още по-голямо напрежение сред част от политическите партии в Република Северна Македония. 

В средата на месец декември депутатите от тези две партии внесоха предложение за изменения в Закона за гражданството, като целта на тези разпоредби е да премахнат пречките за получаване на гражданство на Република Северна Македония от някои категории лица, на които това се отказва от доста дълго време. Предлаганите изменения имат за цел да смекчат критериите за получаване на гражданство на РСМ или да дадат нови възможности за тяхното изпълнение. Едно от предложенията е насочено към включването и на владеенето на албански език, а не само на т.нар. македонски, за да може да се получи гражданство, тъй като и албанският език вече е официален в тази страна. 

Друго важно предложение за изменение е автоматичното предоставяне на гражданство на всички жители на Република Северна Македония, които са били граждани на бивша Югославия към 8 септември 1991 г. Освен това депутатите от тези две партии настояват да се премахне едно от условията, което представлява сериозно ограничение от административен характер. Става дума за отпадане на необходимостта от получаване на разрешение от службите за сигурност, за да се получи гражданство. Този задължителен документ трябва изрично да посочи, че лицето, което кандидатства за гражданство, не представлява „опасност за държавата“. 

Това условие също не позволява на голям брой лица да получат гражданство. Предложението за тези изменения ще бъде разгледано от депутатите в съответната парламентарна комисия. Предполага се, че над 60 000 лица могат да се възползват от измененията, ако влезнат в сила, за да получат гражданство на Република Северна Македония. Много от тях не могат да получат гражданство, въпреки че от десетилетия живеят в тази държава, имено заради множеството условия от различен характер, които често създават непреодолими пречки в това отношение.

Голямата цел на албанската опозиция е тези промени в Закона за гражданството да се извършат и да влязат в сила преди провеждането на преброяването на населението, насрочено за пролетта на следващата година, за да могат тези лица да бъдат регистрирани, защото огромната част от съответната категория жители на РСМ са албанци, които са родени в Косово или в други части на бивша Югославия. Досега другите парламентарни партии, с изключение на „Левицата“ на Апасиев, не са дали мнение за това предложение за изменение на Закона за гражданството. „Левицата“ се противопоставя на тези предложения, защото ако бъдат приети, те ще повишат значително процента на албанското население в Република Северна Македония. 

Събирането на данни на преброяването на населението, домакинствата и жилищата в Република Северна Македония, което трябва да започне на 1 април 2021 г., ще включва въпроси за това, към коя етническа общност принадлежи съответния гражданин, но може да не се регистрират по езика, който говорят. Албанските опозиционни партии вече изказват своите притеснения от възможни манипулации по време на преброяването и обработването на данните от него. Притесненията идват от факта, че Статистическата служба на РСМ трябва да извърши преброяването, а само 14% от нейните служители са албанци, което поражда съмнение у албанските партии дали процесът няма да бъде опорочен в ущърб на албанците. 

Правата на албанците в РСМ се свързват пряко и с техния дял от населението в страната като цяло и в отделните общини. Става дума за права, свързани с употребата на езика, както и с употребата на албанското национално знаме на публични места. Ако бъдат приети, тези две законодателни промени ще подобрят значително колективния статут на албанците в Република Северна Македония. Въпреки първоначалните умерени реакции на северномакедонските партии, те едва ли ще бъдат приети толкова скоро и без да бъдат коригирани в някаква степен, защото наистина биха довели до по-сериозна промяна в балансите между различните общности в страната. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024