85 години от създаването на ВМРО „Владо Черноземски“

28/02/2021

Бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 2. 

85 години от създаването на Вътрешна македонска революционна организация „Владо Черноземски“ – конспиративна културно-просветна младежка организация, създадена през м. януари/февруари 1936 г. в Горна Джумая (дн. Благоевград). 

 Пъровооснователите се обявяват за членове на ЦК – Мирчо Марков (главен воевода), Захо Захов (секретар) и Кирил Александров (помощник воевода).Те подготвят устав и правилник. Основната им идея е чрез културно-просветна дейност организацията да подготви революционни кадри, готови да навлизат в Македония с оръжие в ръка и да защитават интересите на поробените. 

 През м. май с.г. към организацията са привлечени младежи от София (А. Пашков, Ал. Куртев, Г. Иванов и Б. Ризов), пристигнали в града да набират членове на Македонски ученически съюз. От своя страна горноджумайските ученици дават съгласие да се включат в състава на новоизграждащия се съюз. 

В началото на септември се правят опити за организационното разрастване като се установяват контакти с младежи от Пловдив, Татар Пазарджик, Неврокоп, Разлог. След разкрития на 24 септември 1936 г. и арестуване на учредителите дейността на младежката формация замира.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024