Членове на МНИ подготвиха изложба в МВнР

12/05/2021

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 4

На 20 април в експозиционното пространство на 7-ия етаж на Министерството на външните работи (МВнР) на Р България се представи документалната изложба на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките „150 години Българска екзархия“. 

Събитието бе организирано от МВнР и Държавния културен институт (ДКИ) към министъра на външните работи. Експозицията, която е на български и на английски език е подготвена от членовете на Македонския научен институт доц. д-р Александър Гребенаров, доц. д-р Боряна Бужашка, със съдействието на д-р Ваня Стоянова. 

Художник на изложбата е г-жа Майа Бужашка. Сред присъстващите на официалното събитие бяха г-жа Екатерина Захариева – вицепремиер и министър на външните работи на Р България, г-жа Снежана Йовева-Димитрова – директор на ДКИ, г-жа Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Български училища зад граница“ към Министерството на образованието и науката, г-н Емил Велинов – директор на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет, доц. д-р Венцислав Велев – съветник в Министерството на културата, протодякон Иван Петков, учени, дипломати и др. 

 Директорът на ДКИ – г-жа Снежана Йовева-Димитрова, водеща на събитието, след встъпителни слова даде думата на доц. Ал. Гребенаров. В качеството си на ръководител на екипа той изрази благодарност към Министерството на външните работи и Държавния културен институт за оказаното гостоприемство. Благодари специално и на Министерството на културата, че е откликнало на родолюбивата идея да финансира проект на Института за исторически изследвания при БАН, свързан с юбилейната годишнина от създаването на Българската екзархия. Изказа признателност към колегите от Държавна агенция „Архиви“, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив, Македонски научен институт, Тракийски научен институт, Църковно-исторически и архивен институт и Фондация на Българската православна църква в Истанбул, подпомогнали създаването на изложбата. 

 Доц. Гребенаров представи основни акценти от експозицията като припомни на присъстващите десетилетните борби за възстановяване на изгубената църковна независимост през 1767 г., когато Охридската архиепископия на Първа Юстиниана и на цяла България е закрита, а диоцезът ѝ е присъединен към Цариградската патриаршия. 

 Подписаният ферман за учредяването на Българската екзархия на 27 февруари 1870 г. от турския султан Абдул Азис дава „живот“ на дълго жадувана институция, която създава армия от държавници, политици, учители, военни дейци, интелектуалци, общественици и не на последно място – смели революционери. Тази институция-светиня, създадена 8 години преди възстановяването българската държавност, трасира пътя на българското църковно-просветно дело, в цялост и на българщината в Македония, Тракия, Добруджа, Нишко и Пиротско, тя надживява не само турския монарх, но и вековната Османска империя. 

Екзархията се налага като обединяваща сила и в следващите години, спомагайки за съхраняване на вярата, културата и езика на българите, населяващи близки и по-далечни земи. Слово за значението и ролята на Българската православна църква и християнската вяра в националната история произнесе г-жа Екатерина Захариева – вицепремиер и министър на външните работи. В него очерта значението на църковната институция за поддържане на българското национално съзнание. Тя припомни, че след Берлинския конгрес Екзархията се превръща в пазител на българските земи, останали извън пределите на Третата българска държава. 

Не случайно по това време Външното министерство е наименовано Министерство на външните работи и изповеданията – то осъществява връзката с учрежденията на Екзархията в Македония и Тракия. Г-жа Захариева назова факти, илюстриращи многобройността на българските духовни средища и техните служители. В навечерието на Балканската война в Македония и Одринска Тракия служат 7 митрополити и 1310 свещеници в 1331 екзархийски църкви, 234 параклиса и 73 манастира. Българската екзархия се грижи за издръжката на огромен брой училища от Одрин и Лозенград до Солун, Скопие и Охрид. В нейния ареал влизат 13 гимназии и средни училища, 87 прогимназии и 1273 начални училища с 2266 български учители и 78 854 ученици. Министър Захариева обърна внимание и на ролята, която оказват двама духовници от Екзархията – митрополит Стефан и митрополит Кирил. 

По време на Втората световна война те застават на страната на българските евреи и подпомагат тяхното спасение. В края на словото си тя благодари на Института за исторически изследвания за подготвената изложба, както и за чудесната инициатива на Дирекция „Югоизточна Европа“ и Държавния културен институт паната да бъдат поставени в Министерството на външните работи на вниманието на неговите служители и посетители. Думата бе дадена и на г-н Емил Велинов, който поздрави присъстващите и авторите на експозицията, посветена на достолепната църковна институция, съхранила българския дух. 

Той връчи плакет „150 години Българска екзархия“ на външния министър г-жа Екатерина Захариева, както и на изследователите – доц. д-р Боряна Бужашка, д-р Ваня Стоянова и доц. д-р Александър Гребенаров за усилията им за опазване на културно-историческото наследство на България зад граница. 

Доц. д-р Александър Гребенаров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024